2018, Nyheter 06.11.2018 Paula Mikkola
-Det gränsöverskridande samarbetet i norr är mycket viktigt. Gränskommittéer som Nordkalottrådet har en särskild ställning i det gränslösa samarbetet. Det sade Anne Karin Olli, statssekreterare på Kommunal-, och moderniseringsdepartementet i Norge, när hon invigde Nordkalottkonferensen i Tromsö. Olli har själv en bakgrund som ordförande i Måsöy kommun i Finnmark. Hon har också suttit i Stortinget för Höyre.

Det var den trettionde Nordkalottkonferensen sedan den första i Torneå 1960. Drygt ett hundratal personer hade kommit till konferensen i Tromsö, som arrangerades av Föreningen Norden Norge. Nordkalottrådet och Nordiska ministerrådet är några av dom som ger bidrag till Nordkalottkonferensen.

Temat var ”Ett gränslöst Nordkalotten”. Med underteman som infrastruktur, bärkraftig tillväxt och upplevelse.

Möjligheternas region

Anne Karin Olli pratade under temat ”Möjligheternas region – så ser den norska regeringen på Nordkalotten”.

-Samarbetet i norr står högt på dagordningen hos regeringen. Både nationellt, lokalt och regionalt. Här uppe finns fantastiska möjligheter med mineraler, energi och inte minst en storslagen natur. Regeringen ser Nordkalotten som en fredlig och bärkraftig region och vi satsar mycket på nordområdena i Norge, sade hon.

Tillväxt i norr

Anne Karin Olli berättade om satsningen på Regionalt Forum.

-Det handlar om kunskapsutväxling och det gränslösa samarbetet mellan länderna. Förutom Nordkalottrådet så utför Nordkalottens gränstjänst ett viktigt arbete som rådgivare åt företag och privatpersoner. Det bidrar till tillväxten i norr, sade hon

Den norska regeringen tycker att arktiska frågor fått en allt viktigare roll.

-Förutom det jag redan nämnt har vi också Gränshinderrådet som arbetar aktivt för att minska dom gränshinder vi har i Norden. Jag tycker det är viktigt att politikerna prioriterar resurser hit upp till norr, sade Anne Karin Olli.

Full fart i norr

Nordkalottrådets ordförande Remi Strand tackade för Anne Karin Ollis inledning.

-Det är full fart på det regionala samarbetet här i norr. Vi har en region full med energi, malm och mineraler. Råvarorna ger minst 100 000 arbetsplatser här i norr. Det finns ett stort behov av Nordkalottrådet som arbetar aktivt för att ta bort gränshinder. Vi kan lyfta fram dom problem som finns i gränssamarbetet så att man kan lösa dom. Framtiden ser ljus ut för Nordkalottsamarbetet, sade Remi Strand.

Han anser att samarbetet på Nordkalotten kan bli ännu bättre.

-Alla är eniga i teorin om hur viktigt det är. I praktiken finns det dock en del hinder. Det är absolut avgörande att vi lyckas minska på gränshindren. För att kunna göra det måste vi få en permanent lösning av finansieringen av Nordkalottens gränstjänst, sade Remi Strand.