Nyheter 28.01.2022 Paula Mikkola
-Återkommande arktiska kulturfestivaler. Det hoppas Piia Rantala-Korhonen, direktör för Oulu 2026, organisationen som planerar och genomför att Uleåborg är Europas kulturhuvudstad 2026. Hon medverkade vid Gränsregionalt Forum i Uleåborg.

Det var efter en lång ansökningsprocess om Uleåborg tidigare i år utsågs till Europas kulturhuvudstad 2026. Redan nu pågår aktiviteter parallellt med planeringen av huvudstadsåret 2026.

-Vi räknar oss som en arktisk huvudstad och vi har ett avtal med Luleå på andra sidan Bottenviken om gemensamma aktiviteter under kulturhuvudstadsåret, säger Piia Rantala-Korhonen.

År 2024 är Bodö i Nordnorge Europas kulturhuvudstad och även där anordnar man en arktisk festival.

-Vi räknar med att det ska bli återkommande arktiska festivaler någonstans i Arktis varje år. Det hoppas jag blir ett av resultaten av kulturhuvudstadsåret, sade Piia Rantala-Korhonen.

Modig stad

Uleåborg satsar 50 miljoner euro under åren 2021-2027 på kulturhuvudstadsåret.

-Det är mycket pengar och vårt huvudtema är att åstadkomma en kulturklimatförändring i staden. Man ska se staden på ett nytt sätt, vi ska uppmuntra nya innovationer, ny teknik i nya branscher. Vi ska vara en modig stad där det bubblar av subkulturer och vi ska visa upp kulturen och naturen i norr för Europa, sade Piia Rantala-Korhonen.

Arctic Food och AI

Uleåborg ska satsa på att marknadsföra Arctic food.

-Det ska vara mat med naturliga råvaror från Arktis. Så det ska ställas stora krav för att få beteckna sig som Arctic Food, säger Piia Rantala-Korhonen.

En annan, teknisk utveckling är användandet av AI (artificiell intelligens).

-Med hjälp av AI ska vi lösa konflikter och anordna fredsmarscher med kultur och konst. Alla ska kunna vara med, med olika åsikter. Istället för konflikter vi ska acceptera att människor tänker olika och bygga vidare på det, säger Piia Rantala-Korhonen.

Fler turister

Liksom i många andra områden har turismen i Uleåborg gått ned till nästan obefintlig under coronpandemin.

-Vårt mål nu är att öka turismen med 20 procent. Vi samarbetar med andra i regionen och på andra sidan Bottenviken. Vi ska dra nytta att vi är ett gränsområde, sade Piia Rantala-Korhonen.

Öka välmåendet

Ett annat mål är att förbättra välmåendet.

-Kultur är bra för välmåendet. Vi ska satsa mycket också på ungdomskultur, sade Piia Rantala-Korhonen.

Digital satsning

Det blir även stora digitala satsningar.

-Kulturen kan upplevas både fysiskt och digitalt. Kultur är upplevelser och vi ska även ha kultur som kan upplevas digitalt. Kultur förenar och vi ska vara det nordliga kulturfönstret ut mot den europeiska kulturen. Vi är bland annat med i det samarbetsnätverk som finns för europeiska kulturhuvudstäder. Det ger oss erfarenheter och styrka, sade Piia Rantala-Korhonen.

Kent Lidman