2017, Nyheter 05.07.2017 Paula Mikkola
Företagen tycker att moms-regler i Norge är komplicerade. Skatt nords representant förklarade dem vid Norrbottens handelskammarens seminarium.

-Man ska betala moms för varor som importeras till Norge och utländska företag, till exempel svenska, som verkar i Norge har registreringsplikt. Det sade Marit Cathrine Rötvold, seniorskattejurist vid Skatte nord i Tromsö, då hon medverkade vid seminariet i Luleå om vad som gäller för svenska företag i Norge.

Hon berättade om mervärdesavgift och handel over landsgränserna.

Mervärdesavgiften gäller beskattning av nationell förbrukning, internationell handel, EU:s avgiftsdirektiv, samt dubbelbeskattningslagen från 1949. Med det är inte en del av EES-avtalen.

-Mervärdesavgiftsområdet är det norska fastlandet samt 22 nautiska mil utanför kusten. Det innebär att oljeriggarna som står ute i havet är utanför området, liksom Svalbard, Jan Mayen och kontinentalsockeln, sade Marit Cathrine Rötvold.

 

Betala vid införsel

Utgångspunkten för handel med varor över gränserna är att mervärdesavgiften ska betalas vid införsel av varor till mervärdesavgiftsområdet.

-Då det gäller inom området ska mervärdesavgift betalas vid omsättning av varor och tjänster. Det vill säga när en vara byter ägare eller när man köper eller säljer en tjänst. Men omsättning av varor och tjänster som exporteras ut från Norge är momsfria, sade Marit Cathrine Rötvold.

 

Vem har ansvaret för att mervärdesavgiften registreras och betalas?

-Då det gäller inom landet, till exempel om ett svenskt företag driver verksamhet i Norge med en omsättning på mer än 250 000 kronor per år, ska man registrera sig i mervärdesavgiftsregistret. Då det gäller införsel, ska tullen registrera varor för över 350 kronor, sade Marit Cathrine Rötvold.

Sammanfattningsvis kan man säga att när det gäller försäljning till Norge från Sverige är säljaren inte registreringsskyldig. Det är köparen som ska betala införselavgiften på varor över 350 kronor.

Då det gäller försäljning av varor och tjänster i Norge är en svensk säljare registreringspliktig. Det är säljaren som ska deklarera avgiften och ”frigränsen” på 350 norska kronor gäller inte.

 

Hur värderas varorna?

Det finns tydliga regler då det gäller när varor ska värderas i Norge.

-Då det gäller varor inom Norge ska värderingen göras när varan byter ägare, och då det gäller varor som förs in till Norge ska värderingen göras när varan passerar gränsen, sade Marit Cathrine Rötvold.

Då det gäller mervärdesavgift för transporter till och från Norge finns också tydliga regler.

-Mervärdesavgift ska inte betalas för transporter över gränserna, till exempel flyget mellan Luleå och Tromsö. Däremot ska det betalas det för transporter inom landet. Då det gäller en utländsk transporter är det valfritt om man vill registrera sig, sade Marit Cathrine Rötvold.

 

Fjärrleveranser

Då det gäller fjärrleveranser av tjänster som inte kan knytas till en viss plats, finns det regler i mervärdesavgiftslagen hur dom ska värderas. Exempel på sådana tjänster är konsulter, reklamtjänster, elektroniska tjänster och utlån av arbetskraft.

Exempel på platsbundna tjänster är egendomsmäklartjänster, besiktningstjänster och utlån av varor.

-Lagen säger att mervärdesavgiften ska registreras på fjärrleverbara tjänster som är köpta utanför mervärdesavgiftsområdet. Plikten att betala mervärdesavgift gäller om mottagaren har näringsverksamhet eller offentlig verksamhet inom mervärdesavgiftsområdet, sade Marit Cathrine Rötvold.