2021, Nyheter 03.02.2021 Paula Mikkola
-Just nu handlar det bara om besöksnäringens överlevnad. Näringen har gjort som björnen, gått i ide, och försöker övervintra coronapandemin.  Det säger Annika Fredriksson, t f  VD vid Swedish Lapland Visitors Board. Pandemin har förändrar förutsättningarna för turismen på Nordkalotten och arbetet med Interregprojektet ”Visit Arctic Europa II"

Annika Fredriksson framhåller hur mycket coronapandemin påverkat hela världen.

-Det är den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Många turistföretag har korttidspermitterat. Men det passar egentligen inte alls företag inom besöksnäringen. När kunderna dyker upp med kort varsel finns inga personella resurser på plats. Ägarna får ofta själva arbeta dygnet runt och har inte möjlighet att rusta för omställning och återkomst när pandemin är över, säger Annika Fredriksson.

Behöver stöd

Ofta tvingas turistföretag ta banklån för att klara dom fasta kostnaderna och överleva.

-Banklån och uppskov med skatter försvagar bolagens livskraft. Företagen behöver snabb finansiell stöttning och den kan bara komma från regeringen. Vår bransch har drabbats hårt av nationella politiska beslut som syftar till att minska smittspridningen. Vi har respekt för dom åtgärderna, men vill samtidigt se ett anpassat stöd som betalas ut omgående. Kunskapen om hur besöksnäringen fungerat verkar vara för liten, eller så har den nationella politiken inte samma omsorg om besöksnäringen som om andra näringar i kris, säger Annika Fredriksson.

Samarbete över gränserna

Hon framhåller vikten av samarbete över gränserna på Nordkalotten då det gäller besöksnäringen

Tillsammans driver turistorganisationerna på Nordkalotten interregprojektet  ”Visit Arctic Europa II”. Ett av syftena med projektet är att marknadsföra Nordkalotten som ett gemensamt område för besökarna. Några av målen är att öka antalet gästnätter inom visa områden med tio procent och en ökad lönsamhet för turistföretaget (se tidigare artiklar på denna sida).

-Vår unika arktiska kultur och natur har gjort oss framgångsrika på en internationell marknad. Nu ska det kompletteras med nordisk marknad. Jag tror att vi har en enorm potential att locka besökare. Vi är som ett land i landet, säger Annika Fredriksson.

Vinterturister faller bort

Även finska Lappland har drabbats hårt av coronan.

– Över hälften av dom som kommer till oss är internationella besökare, främst från Centraleuropa och Asien, och nästan alla dom har försvunnit under pandemin. Vi brukar ha många besökare kring jul, och vintersäsongen är viktig för oss. Men det faller bort nu och det drabbar turistföretagen mycket hårt, säger Nina Forsell vid Finnish Lappland Tourist board.

Foto:Maija-Liisa Juntti YLE

Konkurser hotar

Tillsammans med Lapplands handelskammare har Finnish Lappland Tourist board gjort tre enkätundersökningar hur turistföretagen drabbats och en fjärde undersökning är nu på gång.

-Den förra undersökningen visar att över 60 procent av turistföretagen i Lappland befarar konkurs under 2021 som en följd av pandemin, säger Nina Forsell (den undersökningen redovisades i tidigare artikel på denna sida från Nordkalottrådets höstmöte i fjol).

Lag skyddar mot konkurs

För att minska antalet konkurser har Finland under coronan haft en tillfällig lag som gör det svårare för långivare och andra borgenärer och försätta ett företag i konkurs.

-Det har minskat antalet konkurser, men det är en lag som succesivt kommer att tas bort och upphöra under hösten, sade säger Nina Forsell.

Hon framhåller att många turistföretag som har stora fasta kostnader drabbats hårt av pandemin.

-I Lappland har vi många slädhundsföretag med tusentals hundar som måste tas om hand och få mat oavsett pandemin. Det är stora kostnader om man inte har några inkomster, säger Nina Forsell.

Projekt skjuts fram

Huvudansvaret för projektet ”Visit Arctic Europa II”, finns i Lappland.

-Projektet skulle egentligen ha avslutats under våren men på grund av pandemin har vi inte kunnat genomföra dom aktiviteter vi planerat så projektavslutet har flyttats fram till under hösten. Det blir också fler digitala visningar och möten än vi planerat från början, säger Nina Forsell.

Projektet ska också fokusera på höstsäsongen.

-Utanför pandemin har vi ganska bra med besökare under vintern och sommaren.  Hösten är vår svagaste säsong och en stor del i projektet går ut på att stärka besöksnäringen då, säger Nina Forsell.

Slår hårt mot Nordnorge

Då det gäller Nordnorge är uppemot 90 procent av besökarna under vintersäsongen utländska gäster, från främst Europa, USA och Asien.

-Vi har drabbats hårt av coronapandemin med stängda gränser och ett stort bortfall av besökare. Vi har istället nu satsat mer på att locka fler inhemska besökare till Nordnorge, säger Trond Overås vid NordNorsk reiseliv.

Tagit bort aktiviteter

Då det gäller interregprojektet ”Visit Arctic Europa II”, har man i Nordnorge tvingats ta bort många planerade aktiviteter på grund av pandemin.

-Det är viktigt med flexibilitet.  Vi har tagit bort och flyttat aktiviteter i projektet. Det som går har vi gjort digitalt, säger Trond Overås.

Foto: Christer Pedersen

Viktigt med flyg

Han hoppas att pandemin ska minska under sommaren.

-Det är alltid svårt med prognoser. Men vi hoppas att situationen ska lätta under sommaren om vaccinationerna går som planerat. Men problemet kan vara att flyget inte fungerar som tidigare. Vi här uppe är mycket beroende av fungerande flygförbindelser. Jag tror att det kommer att ta till 2023/24 innan situationen återgår till hur det var 2019, säger Trond Overås