Nyheter 07.06.2023 Kent Lidman
-Jag hoppas och tror på en fortsättning av Arctic Skills även om projekttiden går ut nu. Vi ska diskutera framtiden vid ett möte i maj. Det säger Mattias Söder, utbildningschef vid Utbildning Nord i Övertorneå och nationell samordnare i Sverige för Arctic Skills

I slutet av mars höll den hittills sista planerade yrkestävlingen Arctic Skills i Rovaniemi. Då deltog ett 70-tal elever från tio skolor i Norrbotten, Lappland och Troms-Finnmark. Eleverna tävlade i fjorton olika yrkeskategorier som bedömdes av domare från de deltagande skolorna. Eleverna bedömdes utifrån professionalism, yrkesskicklighet och säkerhetsrutiner.

Mattias Söder, Utbildning Nord

Nordkalottrådet finansiär

Arctic Skills är ett projekt inom Kolarctic CBC-programmet för arktiskt samarbete. Det har pågått mellan 2016 och 2023. Nordkalottrådet har också varit en av de finansiärerna som tidigare stöttat projektet.

Projektet startade 2016 med tävlingar i Kirkenes och då deltog yrkeselever från Lappland, Finnmark och Murmansk. Fram till coronapandemin hölls arrangemanget varje år i något av de deltagande regionerna.

-2020 skulle det hållas vid Utbildning Nord i Övertorneå. Men det blev uppskjutet till 2021 och hölls då digitalt på grund av pandemin, säger Mattias Söder.

Ryssland uteslöts

Efter pandemin kom den ryska invasionen i Ukraina i februari 2022. Den innebär att Murmansk i Ryssland uteslöts från tävlingarna och att Kolarctic nu överförs till det nya Interreg Aurora utan samarbete med Ryssland.

-Jag stödjer helt och fullt Rysslands uteslutningen för deras krig mot Ukraina. Men det får tråkiga följder på individnivå och för det samarbete som byggts upp med skolorna i Murmansk, säger Mattias Söder.

Sabina Palomaa vann brons i fordonsmekanik.

Samarbete med REDU

Arcic Skills i Rovaniemi arrangerades i samarbete med REDU (Rovaniemi joint authority for education) som är den största anordnaren för yrkesutbildning i Lappland.

– Mycket av kvaliteten i utförandet syns inte för det otränade ögat. Vi bedömer användningen av verktyg, planeringen av arbetet, säkerhetsrutiner, materialval och hur eleverna förhåller sig till standarder och rutiner, sade Gjermund Hansen från Kirkenes, en av lärarna/domarna.

Imponerad

En av de som följde tävlingarna var Riikka Holster från Kolarctic programmets förvaltningsorganisation. Hon har följt Arctic Skills under en del av projektperioden och uttryckt att hon var imponerad av både planen i Rovaniemi och Arctic Skills som projekt.

-Arctic Skills har varit ett utmärkt projekt som verkar uppnå de mål som partnerna har satt upp i stor utsträckning. Det har de gjort genom kreativitet och förmåga att anpassa sig till de stora utmaningar projektet ställts inför i form av pandemier och krigsutbrott. Den goda organisationen och kommunikationen mellan parterna har utan tvekan bidragit till att detta blivit en framgång. Jag har också märkt att projektet har förbättrat deltagarnas språkkunskaper, sade hon.

Utbildning Nords elever som vann i årets Arctic Skills tävlingen

Hon hoppades också att Arctic Skills kan fortsätta sitt arbete 2024 även om Kolarctic-programmet avslutas i år.

Frågan om en fortsättning kommer nu att tas upp under våren.

-Vi hoppas alla och tror på en fortsättning efter att projekttiden gått ut, säger Mattias Söder.

Kent Lidman