Nyheter 14.02.2023 Kent Lidman
-Vi har bjudit in ett antal projekt med anknytning till skogen som ska presentera sin verksamhet. Det sade Marjaana Lahdenranta när hon deltog vid konferensen ”Se den arktiska skogen” i Uleåborg.

Marjaana Lahdenranta berättade om följande projekt:

ECODIVE – diversifierade och rena skogar – en lyckad bioekonomi: Den underliggande vegetationen i skogen är viktig för många naturprodukter och påverkar hur skogen mår. I detta projekt tar man fram information om faktorer i skogen som ger de bästa förhållandena för olika sorters vilda bär. Man gör en vägkarta över bärområdena och identifierar var de trivs bäst.

EXPERT: I detta projekt utbildar man grävmaskinister när det gäller att återställa ekologiska områden. Det är ett tidigt Kolarctic CBC-projekt om restaurering av floder och flodbankar. De som kör grävmaskinerna har ofta brist på kunskaper om hur detta arbete ska utföras. Projektet tar fram utbildningsmaterial för grävmaskinister som ska arbeta med restaurering.

Acess2Forest – verktyg för att förbättra tillgången till skogsvägar i en gränsöverskridande bioekonomi. Byggandet av skogsvägar kräver lämpliga, exakta och objektiva basdata. Traditionella metoder att samla in data via inspektioner och manuellt, är ofta dyra och inte alltid tillräckliga. I detta projekt ska man utveckla avancerad planeringsteknik för att bygga och underhålla skogsvägar.

 Added Value from Logging Residues – här ska man ta fram innovativa metoder för att tillverka värdefulla biokemikalier och andra ingredienser genom att ta vara på rester vid skogsavverkning.

Biofori här ska man förstärka kluster av små och medelstora skogsföretag i Karelen. Projektet startade som ett gränsöverskridande samarbete mellan västra Karelen i Finland och östra Karelen i Ryssland. Men efter den ryska invasionen i Ukraina har projektet ändrat fokus och arbetar nu med utmaningarna i östra Finland/västra Karelen och med att utveckla metoder för utbildning av skogsarbetare.

Kent Lidman