2019, Nyheter 11.03.2019 Paula Mikkola
-Förutom att vi bedriver psykisk hälsovård för samer, så har vi också forskning som ska komma den samiska befolkningen tillgodo. Det sade Gunn Heatta, verksamhetsledare för SANKS då hon medverkade vid dialogmötet för gränskommunerna i Karasjok.

SANKS står för samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsovård och missbruk. SANKS finns i Norge, men har som mål att bli ett urfolkscenter för psykisk hälsovård för alla samer. Man har också undertecknat samarbetsavtal med region Jämtland/Härjedalen i Sverige.

Nationellt ansvar

SANKS grundades 2001 och godkändes nationellt i Norge 2014.

-Vi har ett nationellt ansvar för att utveckla en likvärdig vård inom den psykiska hälsovården och missbruksvården för hela den samiska befolkningen i Norge. Vi är en integrerad del av Finnmarks sjukhus och vi har ett distriktspsykiatriskt center, sade Gunn Heatta.

Mycket forskning

Sanks har sina huvudsakliga verksamhetslokaler i Karasjok och Lakselv i Finnmark. Men det finns filialer i Snåsa och Röros samt kontor i Oslo och Bodö.

-Vi har åtta av dom anställda som har doktorsgrad och vi bedriver mycket forskning som ska komma alla samer tillgodo. Vi kommer med rapporter om sånt som berör den samiska vardagen och renskötarnas situation, sade Gunn Heatta.

Våld mot samiska kvinnor

Ett problem i den samiska vardagen är våldet mot kvinnorna.

-Upp mot femtio procent av dom samiska kvinnorna uppger att dom utsatts för våld i sina relationer. Det är dubbelt så mycket om man jämför med befolkningen i övrigt. Vi har ett projekt om det, sade Gunn Heatta.

Egna behandlingsmetoder

SANKS har utvecklat egna behandlingsmetoder som passar speciellt för samer.

-Vi har något som heter KFI och står för kulturformuleringsintervju. Det är en del i behandlingen där vi i samtal tar upp inte bara språket och även den kulturella aspekten, sade Gunn Heatta.

En annan metod är Utmarksterapi (Meahcceterapiija)

-Där följer vi hela familjen i deras dagliga liv hemma i bostaden, ute i rengärdet eller var dom nu är. Det är bättre än att sitta i ett rum och samtala och då kan vi ge återkoppling på en gång, sade Gunn Heatta.

Miljöterapi

Det finns också två metoder som heter miljöterapi. Den ena baseras på den årscykeln kopplat till naturen och dom samiska värdena och normerna. Man följer årstiderna i naturen.

Den andra miljöterapin är kopplad till samisk kulturförståelse.

-Vi hade en ung kvinna med svårt tvångssyndrom så hon måste tvätta sig hela tiden. Det lyckades vi hjälpa henne med terapi ute i den samiska vardagen och efteråt var hon så glad och sa att vi hade räddad hennes liv, sade Gunn Heatta.

Samiska värden

Målen är att utveckla terapiformer baserade på centrala samiska värden och normer med hjälp av årstidsanpassade årscykler.

-Vi har fokus på identitet och helheten genom att använda oss av naturen. Vi har social träning och kommunikation och fysisk aktivitet. Vi förstärker också den kulturella förståelsen, sade Gunn Heatta.

Gränslös vård

Det finns en del utmaningar som har att göra med att man verkar i gränstrakter.

-Vi arbetar för att bli ett urfolkscenter för samisk psykisk hälsovård. Familjeproblem, självmord och depressioner känner ju inga gränser. Det kan vara samer i renskötseln som också är gränslös. Eftersom vi arbetar på båda sidor gränsen kan det ibland vara svårt att veta vem som har ansvaret och vilka lagar och regler som gäller, sade Gunn Heatta.