2018, Nyheter 20.11.2018 Paula Mikkola
-Det är en skam att det finns gränshinder i Norden! Om Norden ska vara världens mest integrerade område måste man lösa detta. Annars tror jag nog att Benelux är mer integrerat än Norden. Det sade Krister Bringeus, Sveriges ambassadör för nordiskt samarbete, när han medverkade i en debatt på Nordkalottkonferensen i Tromsö med temat: Framtidens Nordkalotten-Gränslösa planer.

 

 

Anne Karin Olli, statssekreterare i det norska Kommunal-, och moderniseringsdepartementet, framhöll att man hela tiden arbetar aktivt för att få bort gränshinder.

-Men tyvärr så kommer det nya gränshinder nu i och med digitaliseringen. Men vi jobbar kontinuerligt med att ta bort gränshinder, sade hon.

 Gränsöverskridande transportplaner

 -Även i väldens mest integrerade område finns det hinder. Varje land har sina egna planer, till exempel finns det olika transportplaner. Det borde istället finnas generella transportplaner som är gränsöverskridande, sade Torgeir Knag Fylkesnes, ledamot i Nordiska rådet.

 Nordisk union

 Han menade att en nordisk union vore mer naturlig än dagens unioner.

-Integrationen i Norden kommer från folket. Det nordiska samarbetet är viktigare än EU-samarbetet. Det nordiska samarbete vi har nu är en av dom äldsta i Europa. Jag tror folket önskar sig en nordisk union, sade Fylkesnes.

 -Man ser olika på det nordiska samarbetet i dom olika länderna. Norge lutar mer åt ett västligt samarbete. Danmark vill samarbeta söderut i Europa. Sverige ligger någonstans mitt emellan och Finland är det land som är mest för det nordiska samarbetet, sade Krister Bringeus.

 Viktigt med nordiskt samarbete

 Anne Karin Olli tycker det är viktigt med det nordiska samarbetet.

-Jag är glad för det samarbete vi har i Norden. Vi är beroende av varandra och vi är beroende av hela världen. Vi upplever också att det ofta är samtycke och konsensus i det nordiska samarbetet, sade hon.

 Utveckla infrastrukturen

 Vad är då nästa steg i det nordiska samarbetet?

-Jag tycker det är spännande och utmanande med en järnväg till Kirkenes. Vi ska satsa mycket på infrastrukturen. Det är viktigt med att utveckla näringslivet där folk bor. Jag förstår också att det kan bli intressekonflikter med ett järnvägsbygge då det gäller miljön och samernas situation, sade Anne Karin Olli.

 

 -Finland tänker klarast av dom nordiska länderna. Dom har dom mest konkreta och praktiska planerna när det gäller järnvägsbyggen. Lyssna på Finland. Då det gäller Norge är dom mest intressanta planerna järnväg mellan Tromsö-Narvik, sade Torgeir Knag Fylkesnes.

 Samarbete med Ryssland

 Han vill också se ett järnvägsbygge mellan Norge och Ryssland.

-Ryssland borde vara en viktig partner för oss och få en järnvägsförbindelse, sade Torgeir Knag Fylkesnes

 -Vi har goda traditioner av samarbete med Ryssland. Ryssland är inget hinder för oss och vi samarbetar mycket med Ryssland nu. Visumhanteringen är dock ett problem, sade Anne Karin Olli.