2021, Nyheter 20.10.2021 Paula Mikkola
-Folkverkstaden är en samhällstjänst som bygger på en gränsöverskridande samverkansmodell som förenar offentlig sektor med näringslivet och civilsamhället. Syftet är att göra möjligheterna att reparera vardagsföremål mer tillgängligt genom en gör-det-själv-verkstad, säger huvudprojektledaren Jan Kemi när han medverkade vid projektets lärandekonferens.

Han framhöll att hela ideen med Folkverkstaden bygger på tre målgruppsområden. Det är ansvaret hos offentlig sektor, främst då kommunerna, att genomföra FN:s miljömål Agenda 2030, att använda sig av lokala experter för reparationer, och att innevånarna i kommunerna själva ska bli mer aktiva i att reparare vardagsföremål och slänga mindre.

Kokbok

Projektets slutresultat är en ”kokbok”, en handbok som stöd för kommunernas arbete med hållbar konsumtion, återbruk och reparationer.

-I kokboken ska det finnas två huvuddelar. En del är en designmodell för reparationer och en samverkansmodell för reparationstjänsterna. Den andra delen är en strategi-, och metodguide för utveckling, implementering och förvaltning av Folkverkstan, säger Jan Kemi.

Kommunerna viktiga

Hur ska man nu då jobba vidare med Projekt Folkverkstaden under den andra halvan av projekttiden fram till september nästa år?

-Vi fortsätter med tester och attraktiva reparationsarrangemang. Vi jobbar med en ökad dialog för en samverkansmodell med kommunala företrädare och organisationer. Kommunerna är jätteviktiga i vårt arbete. Vi fortsätter med inventering och dokumentation av resultaten för att färdigställa kokboken för fortsatt arbete efter projektet. Resultatet kommer att redovisas på en konferens under första hälften av nästa år, säger Jan Kemi.

Enkät

Folkverkstraden har också gjort en enkät med ett 45-tal personer med frågor i anslutning till projektet. Den redovisades av Asko Pietarila, delprojektledare för projektets testbädd.

På frågan: Är hållbarhet viktigt svarade en absolut majoritet ja. På frågan om man tycker det är viktigt att reparera saker svarade nästan 98 procent ja. Man motiverade det bland annat med att det är onödigt att köpa nytt om man inte ens har försökt att laga det först, att det sparar naturen att inte köpa nytt, engångskultur är förstörelse för planeten, att livslängden förlängs och att det nya kostar alldeles för mycket att köpa nytt.

Vill reparera

På frågan om det finns något man skulle vilja lära sig att reparera svarar dom flesta kläder, yllestrumpor, cyklar och skor.

På frågan om man skulle gå till en plats för att få hjälp att själv reparera saker svarar över 82 procent ja. Vad hade man då velat ha hjälp med att reparera svarar dom flesta kläder cyklar, möbler, elektronik och telefoner.