2021, Nyheter 02.03.2021 Paula Mikkola
-Coronapandemin har påverkat det dagliga livet och arbetet för oss alla. Det kommer att påverka oss för lång tid framöver och den är en stor utmaning att gå vidare. Det sade Gustav Rehnström, departementssekreterare vid näringsdepartementet i Sverige, då han medverkade i webbseminariet om Interreg Aurora.

Gustav Rehnström berättade om det på det nya interregprogrammet.

-Interreg Aurora har ett mycket vidsträckt programområde, med många olika regioner. Programmet har det samiska perspektivet som sträcker sig över tre länder. Det handlar om allt från småskaliga projekt på landsbygden till stora samhällen och från små entreprenörer till stora multinationella bolag. Allt det ska täckas in av Interreg Aurora, sade han.

Bryter ny mark

Gustav Rehnström har stora förväntningar på det nya programmet.

-Det ska bryta ny mark och då är det viktigt med tålamod. Ett stort program har också många utmaningar. Hur ska vi klara dom? undrade han.

Gränsöverskridande samarbete

Han framhåller att det gränsöverskridande samarbetet inte ligger högt i kurs på grund av corona-pandemin.

-Hur ska Interreg Aurora användas som ett effektivt instrument för att få tillbaka det gränsöverskridande samarbetet på banan, sade Gustav Rehnström.

Samiskt perspektiv

Det är också viktigt att samerna får sitt av det nya interregprogrammet.

-Hur ska vi integrera dom specifikt samiska frågorna i programmet? undrade Gustav Rehnström.