2018, Nyheter 20.06.2018 Paula Mikkola
-Det finns tre måsten när man satsar på en marknad utomlands. Du måste förstå marknaden. Du måste förstå kulturen och du måste förstå språket. Det sade Fritz Olsen vid företaget Helgeland Plast då han medverkade vid seminariet i Mo i Rana med att berätta om lokala exportföretag som tagitr resan in på den svenska marknaden.

Helgland Plast är ett lokalt företag i Mo i Rana, som ingår en den större företagsgruppen AKVAgoup.

-AKVAgroup har tusen anställda med huvudkontor i Oslo och verksamhet runt hela jorden. Omsättningen är 2,1 miljarder norska kronor per år, sade Fritz Olsen.

Exporterar rörsystem

Företagsgruppen arbetar med teknologi bland annat då det gäller vattenförsörjning.

Helgeland plast tillverkar långa rörsystem i plast som bland annat exporteras från Mo i Rana till Sverige.

-Vi har 58 anställda här i och omsätter drygt 300 miljoner kronor. 2015 fördubblade vi kapaciteten då det gäller rörproduktionen. Vår marknad är bland annat rör till fiskeindustrin, till kommuner, till vattencisterner och till gruv-, och energibranscherna, sade Fritz Olsen.

Transporter viktigt

En viktig fråga för företaget är logistiken.

-Det gäller att få in dom råvaror vi behöver och få ut våra produkter till marknaden. Ett problem är att rören är långa och behöver bitvis köras via långa ekipage. Då är reglerna olika i Norge och Sverige hur långa lastbilsekipage man får köra. I Norge behöver man ofta ha med polisen medan man i Sverige får köra med längre ekipage, sade Fritz Olsen.

Järnvägen och båtar är också ett alternativ då det gäller transporter.

-Vi kan köra ekipagen över gränsen till dom svenska järnvägarna när vi behöver få ut våra rör på den svenska marknaden, sade Fritz Olsen.

Känna till kultur

Han framhåller hur viktigt det är att känna till den svenska kulturen då man jobbar på den svenska marknaden.

-Det är ganska stora skillnader mellan svensk och norsk företagskultur. Därför är det viktigt att man känner till den svenska kulturen och det har fungerarat bra för oss på den svenska marknaden, säger Fritz Olsen.

Livsmedelsföretag

Även företaget Saeterstads Gård i Hattfjelldal arbetar på den svenska marknaden. Företaget till verkar och säljer livsmedel som olika typer av ost, förädlad fisk som fjällröding men bedriver också en viss turistverksamhet.

-För oss är det viktigt att ha ett bra samarbete med våra grannar. Det behövs en klar strategi och samarbetspartners och en anpassning till kundens behov och önskningar. Egentligen skulle vi behöva ett eget företag i Sverige, sade Sondre Kastnes vid Saeterstads Gård