Nyheter 05.05.2024 Kent Lidman
Det behövs en omfattande genomgång av den framtida strukturen och finansieringen av Nordkalottrådet och Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge. -Det är viktigt att vi nu tar fram ett beslut i den frågan. Det sade Stig Olsen, Nordlands fylkeskommun och ordförande i Nordkalottrådets beredningsgrupp vid rådets vårmöte

Nordkalottrådet är en av tolv gränskommittéer runt om i Norden som får sin finansiering av Nordiska ministerrådet. Den finansieringen har succesivt minskat och nu finns ett nytt förslag om den framtida finansieringen. Vi har i tidigare artiklar berättat om det förslaget.

Ryskt samarbete avbrutet

Samtidigt har förhållandena för det nordiska samarbetet förändrats efter den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina i februari 2022. Det har fått till följd att allt det samarbete som fanns mellan Ryssland och Norden har avbrutits.

Interregprojekt

Frågan om den framtida organisationen av Nordkalottrådet togs upp vid rådets senaste två möten, ett möte i fjol i Bryssel och mötet i Narvik i januari.

-Vi är eniga om att söka för ett Aurora Interregprojekt där man ska utreda det. Det handlar både om strukturen och finansieringen av Nordkalottrådet och Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge., säger Stig Olsen.

Ordförandeskapet

En annan fråga är om de kommande ordförandeperioderna ska vara två eller tre år och om de ska vara mellan de fem regionerna/fylkena eller mellan de tre länderna.

Som det är nu så roterar ordförandeskapet i Nordkalottrådet vartannat år mellan fem regioner/fylken.

-Vi är eniga i de tre nordnorska fylkena att vi ska ha en gemensam ordförande så att ordförandeskapet roterar mellan de tre länderna, säger Kristina Torbergsen Troms fylkeskommun.

Ny generalsekreterare

Nordkalottrådet kommer också från årsskiftet att få en ny generalsekreterare.

Paula Mikkola som varit generalsekreterare sedan 2003 kommer då att gå i pension.

Under hennes tid har Nordkalottrådets kansli permanent varit lokaliserat i Rovaniemi.

 

Kansliets lokalisering

Rekrytering pågår nu av en ny generalsekreterare. Inför det finns två förslag:

Antingen fortsatt två-åriga ordförandeperioder som nu, med ett permanent kansli på en plats.

Eller så tre-åriga perioder där även Nordkalottrådets kansli flyttas till den region/fylke som har ordförandeskapet.

För närvarande är det Nordland som är ordförande i Nordkalottrådet. Från årsskiftet blir det Norrbotten.

Kent Lidman