Nyheter 19.09.2019 Paula Mikkola
-Det finns många stora utmaningar för att utveckla turismen i norra Finland och Tornedalen. Det sade Satu Luiro, sakkunnig i turism vid Lapplands förbund, Lapin liitto, när hon medverkade vid Tornedalsrådets seminarium i Haparanda.

Satu Luiro föreläste under punkten ”Turismen i finska Lappland enligt statistiken och turismens svaga signaler – hur får vi fart på utvecklingen kring Tornedalens turism?”

Viktig näring

Hon framhöll att turismen i Lappland växer och blir en allt viktigare näring.

-Vi har tre miljoner övernattningar i Lappland och turismen omsätter drygt en miljard euro, sade Satu Luiro.

 Många turister kommer från Asien.

-Vi har många turister från Kina, även om antalet minskat det senaste året. Då det gäller Europa har vi många från Norge, England och Tyskland. Antalet ryska turister är dock inte så stort, sade Satu Luiro.

 Hållbar turism

Vilka är då utmaningarna mot turismen i Lappland och mot dom kulturmiljöer där turismen till viss del verkar?

-Kravet på en hållbar och klimatanpassad turism växer. Vi måste medverka till att minska utsläppen. Lappland är beroende av internationell flygtrafik. Vi hoppas på miljövänligare bränsle och mindre utsläpp från flyget. Vi måste också kompensera utsläppen från flyget och minska utsläpp inom andra områden. Vi förordar också ett ökat tågresande, sade Satu Luiro.

 Digitalisering

En annan utmaning är digitaliseringen.

-Vi måste använda mer av ny teknik och erbjuda samlade paket för besökaren. Det gör vi redan, men vi måste bli bättre på det, sade Satu Luiro.

 Kulturturism

Det är också viktigt att satsa på en medveten kulturturism i Lappland och Tornedalen.

-Det är viktigt att visa upp det lokala livet och den lokala kulturen. Andelen ensamresande besökare ökar och dom resenärerna vill gärna se och uppleva den lokala kulturen, berättade Satu Luiro.

 Aktiv turism

Vilka är då dom viktigaste faktorerna för att få en turism som lockar besökare?

-En viktig sak är vitaliteten och att det finns aktiviteter. En annan är attraktionen. Det kan handla om ett bra läge till exempel. Det måste också finnas ett värde som gör att besökare vill just till den platsen. Turistnäringen måste ha en framtidstro som besökaren känner, sade Satu Luiro.

 Samarbete, samarbete

Hur ska man då uppnå detta?

-Det finns ett viktigt ord för det och det är samarbete, samarbete, samarbete. Ingen klarar detta ensam, utan det krävs ett bra samarbete mellan turistföretagen i området och i närområdet, sade Satu Luiro.

 Tornedalsturism

Då det gäller specifikt Tornedalen så gäller det att hitta rätt målgrupp som efterfrågar den kultur som finns just där.

-Det handlar om fokusering och målmedvetenhet. Tornedalen har en spännande historia som är värd att berätta. Historien är en egen produkt som lockar besökare. Det är viktigt att identifiera den produkten och framhålla Tornedalen som en ”gränslös gräns”. Man kan till exempel erbjuda ett certifikat för dom som passerar den gränslösa gränsen, sade Satu Luiro.

 Klok tillväxt

Det handlar också om en klok tillväxt inom turistnäringen.

-Tillväxten får inte gå för snabbt men det måste vara en positiv tillväxt i näringen. Det gäller att bygga upp en turistnäring som tar ansvar och utvecklas, sade Satu Luiro.