Nyheter 08.01.2024 Paula Mikkola
-Vi behöver förbereda oss för framtida hot i Arktis. Från USA:s sida finns det hot i området från Ryssland. Det sade Esther McClure, chef för Arktisk-, och havspolitik vid USA:s försvarsdepartement när hon medverkade vid Arctic Spirit i Rovaniemi.

Esther McClure medverkade under programpunkten ”Höga Nord, hög spänning? Rysk aggression i europeiska Arktis”.

Ökad militär närvaro

Utgångspunkten är att Ryssland under de senaste 10–15 åren har ökat sin militära närvaro i Arktis. Man har öppnat gamla nedlagda militärbaser och byggt upp nya med kärnvapenbestyckade ubåtar. Det har lett till problem för de nordiska länderna som vill bevara Arktis som en fredlig zon. När Finland och Sverige går med i Nato ökar alliansens närvaro i Arktis. Vilka risker finns det för konflikter i Arktis och hur ska Nato samordna sina resurser i norr?

Globalt hot

Enligt Esther McClure har hoten mot Arktis ökat efter den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina.

-USA har en klar strategi för Arktis och vi måste förbereda oss för konflikt. Vi ser Arktis ur ett globalt synsätt. Om något händer måste vi kommunicera och samarbeta med folket i Arktis, sade Esther McClure.

Samordna resurser

Genom Nato-medlemskapet kan insatser i Arktis samordnas mellan de nordiska länderna och USA.

-Det handlar om att koordinera resurserna och utveckla samarbetet med våra allierade och partners, sade Esther McClure.

Arktis uppmärksammat

Katarzyna Zysk, professor i internationella relationer och samtidshistoria vid försvarshögskolan i Norge, framhöll att kriget i Ukraina har stor påverkan på situationen i Arktis.

-Den ryska aggressionen är ett hot mot Arktis, inte bara rent militärt, utan även ett hybridhot. Arktis har också fått en större uppmärksamhet efter den ryska invasionen, sade hon.

Svalbard

Andreas Östhagen, seniorforskare vid Fridtjof Nansen institutt i Oslo, tror att Arktis kan dras in i en konflikt med Ryssland.

-Det kan vara vissa delar av Arktis som Ryssland har intresse av. Det gäller till exempel Svalbard där man i ryska Barentsburg visar tydligt att man stödjer Ryssland i kriget i Ukraina. I dessa områden kan konflikterna eskalera. På Svalbard kan ryssarna vända sig mot Norge, säger han.

Infrastruktur viktig

Simo Pesu, är överstelöjtnant, seniorforskare och chef for Rysslandsgruppen vid den finska Försvarshögskolan in Helsingfors.

-Den geopolitiska situationen i Arktis har ändrats och konfliktrisken ökat. Det är viktigt med infrastrukturen på land, i vatten och i luften nu när Finland, Norge och snart även Sverige är med i Nato. Det ger oss också större möjligheter att försvara Arktis, säger han.

Öst-väst viktigt

Simo Pesu framhåller också att öst-väst-korridorerna är viktiga.

-Luftförsvaret är bra i den ryska delen av Arktis. Därför är också infrastrukturen mellan öst och väst i Finland-Sverige och Norge viktig, säger han.

Ökad förståelse för Arktis

Randy Kee, seniorrådgivare vid Ted Stevens Center för arktiska säkerhetsfrågor vid USA:s försvarsdepartement, tyckte att förståelsen för de arktiska regionerna har ökat.

-Bra med Finland i Nato och vi hoppas att Sverige också snart är med. Det förbättrar säkerhetsläget i Arktis. Klimatförändringen, när det blir varmare kommer att påverka infrastrukturen i Arktis, sade han.

Kent Lidman