Nyheter 30.10.2023 Kent Lidman
-Vi kan pådriva för lösningar av gränshinder. Men vi kan inte lösa dem. Tyvärr är gränshinder inte prioriterade områden för de som beslutar så det kan ta lång tid att lösa dem. Det sade Petri Suopanki, vid Nordiska ministerrådets sekretariat, när han medverkade vid Gränstjänstens seminarium i Kiruna

Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt, oberoende organ som har fått i uppdrag av de nordiska statsministrarna att främja den fria rörligheten i Norden för både enskilda personer som företag.

Lösa gränshinder

Rådet har 10 medlemmar varav åtta är nationella, två från varje nordiskt land utom Island. Det är politiker, tjänstemän och näringslivsföreträdare.

-Rådet ska identifiera, prioritera och föreslå lösningar av gränshinder. De har ett tätt samarbete med gränskommittéerna, de nordiska informationstjänsterna, arbetsmarknadens parter och näringslivsorganisationerna. Det är regeringarnas och myndigheternas ansvar att ta bort så många gränshinder som möjligt, sade Petri Suopanki.

Nordisk vilja

Gränshinderrådet har i uppdrag att lösa 5–8 gränshinder per år.

-Det finns en nordisk vilja att lösa gränshindren. Vi har också löst många gränshinder men många svåra gränshinder återstår. Problemen är att vi har så många olika system i våra länder, sade Petri Suopanki.

Tre områden

De aktuella gränshinder man arbetar nu finns inom tre områden:

*Grundläggande fri rörlighet: ID- och gränskontroller, hur klara nästa kris liknande pandemin.

*Ordinarie gränshinder: 100 gränshinder i databasen vara 30 är prioriterade hinder.

*Temaområden: Skatterelaterade gränshinder, gränsregional statistik, digitalisering, yrkeskvalifikationer, samarbete om folkbokföringen och pensionsfrågor.

Viktiga gränshinder

Av de ordinarie gränshindren arbetar man nu med dessa som berör Sverige-Finland-Norge:

-Kommunikation till utlandet då personer med dubbelt medborgarskap avlider.

-Krav på personnummer och ID-handlingar vid kontakter inom den privata sektorn.

-Man kan inte få närståendepenning om inte både vårdare och den sjuke är försäkrade i Sverige.

-Handläggningstid för gränsgångare.

-Deponering av moms vid införsel av hantverk (duodji) till Norge.

-Taxitrafik över den norsk-finska gränsen.

Folkbokföring

Frånvaron av ett nordiskt bank-ID ställer till stora problem för många. Det gör även olika system för folkbokföring.

-Olika folkbokföringssystem är ett problem till exempel när man flyttar mellan de nordiska länderna, sade Petri Suopanki.

Kent Lidman