Nyheter 09.06.2019 Paula Mikkola
Vilka erfarenheter har näringslivet om det gränsöverskridande samarbetet? Och hur ska det befrämjas? Det var en fråga som diskuterades vid ett panelsamtal på temaseminariet i Narvik, arrangerat av Nordkalottens gränstjänsts näringslivsvägledning.

Tiina Pelimanni arbetar vid Team Botnia i Torneå som hjälper företag.

-Vi hjälper till att starta nya företag och vi hjälper redan etablerade företag och samordnar olika typer av projekt. En viktig fråga är att det behövs mer information om olika branscher. Statens service till företag har flyttat från Torneå till Kemi och då har vi fått fler gränsöverskridande frågor. Det finns många praktiska frågor för företag som ska starta verksamhet på andra sidan gränsen, sade Tiina Pelimanni.

Olika företagskulturer

Paula Mikkola, generalsekreterare vid Nordkalottrådet var moderator under samtalet och undrade hur företagskulturerna skiljer sig åt.

-Det är viktigt att känna till företagskulturen i det andra landet om man ska starta verksamhet där. Men vi i Norden har ganska likartade företagskulturer så det skiljer inte så mycket, sade Tiina Pelimanni.

Skapa mötesplatser

-Vi skapar mötesplatser för företag med projekt som North Business Arena. Det är viktigt att företag träffas mellan länderna. Det finns olikheter. Man ska vara tolerant för olikheterna. Företagen måste själva vilja överbrygga olikheterna, men vi kan väcka deras lust, sade Kjell-Åke Johansson vid Gällivare Näringsliv. Se mer i annan artikel om North Business Arena (NBA).

-Det är mycket arbete med att skapa arenor som North Business Arena. Man kan testa att göra det i speciella branscher som är viktiga för alla länder här uppe och bygga nätverk mellan företag. Vårt samarbete här bygger på en lång historia, sade June Berg-Sollund, Futurum, Narvik.

Nyttigt med specialisering

-Man kan bygga en arena för logistik och samla företag som är i den branschen. I Lappland och Norrbotten har vi handelskammare som hjälper till och Nordkalottens gränstjänst är en viktig samarbetspartner, sade Tiina Pelimanni.

-Det gäller att visa för företagen att det är nyttigt med specialisering och nischning, sade Kjell-Åke Johansson.

Framgångsrikt turistprojekt

-Vi har turistprojektet Visit Arctic Europe som jobbat framgångsrikt med att få turistföretagen att samarbeta över hela Nordkalottområdet. Det är ofta mindre företag. Det är ett lyckat projekt som nu fortsätter med en andra del, sade Tiina Pelimanni.

-Interreg är ett bra sätt att få oss att jobba ihop över gränserna och skapa nätverk, sade June Berg-Sollund.

Experimentprojekt

-Vi har också pengar från EU:s strukturfonder. Jag tycker man ska avsätta en del av dessa pengar till experimentprojekt och testa nya idéer och som inte alltid behöver vara så resultatinriktade, sade Kjell-Åke Johansson.

-Dödar vi innovationslusten genom det system vi har? Det vore bra att få experimentprojekt finansierade, sade Paula Mikkola.

 

-EU hjälper oss, men man måste också kunna tänka på andra kriterier, som till exempel jämställdheten. Innovationen kan hämmas, men samarbetat stärks av EU-pengar, sade Kjell-Åke Johansson.