Nyheter 25.02.2024 Kent Lidman
-Vår vision är att arbeta tillsammans för ett grönt och hållbart Nordkalotten. Det sade Lisa Björnsdattir Helgason, miljödirektör Troms, och ansvarig för Nordkalottens miljöråd när hon medverkade vid Nordkalottrådets vårmöte i Narvik.

Nordkalottens miljöråd är en expertgrupp som är verksam under Nordkalottrådet och samordnar miljö och naturförvaltningssamarbetet på Nordkalotten.

Hjälps åt

I Nordkalottens miljöråd ingår medlemmar från länsstyrelsen i Norrbotten, ELY-center i Lappland, statsförvaltningen i Nordland, Troms och Finnmark.

-Genom vårt interregionala samarbete tar vi upp miljöutmaningarna på Nordkalotten. Vi delar kunskaper, praxis och hjälps åt att skapa ett hållbart, hälsosamt och säkert Nordkalotten sade Lisa Björnsdattir Helgason.

FN:s miljömål

Miljörådets arbete utgår från FN:s miljömål och tar upp frågor som är relevanta för den arktiska regionen.

Under 2024 tar Nordkalottens miljöråd upp bland annat följande frågor:

+En fjällrävskonferens där man söker pengar till ett gränsöverskridande projekt för att rädda fjällräven.

+Ett närmare samarbete för att stoppa olaglig jakt av björn och järv på Nordkalotten.

+Planläggning av en konferens om förvaltning och övervakning av stora rovdjur.

Marin handlingsplan

Nordkalottens miljöråd arbetar också med avfalls och vattenförvaltning.

-Här planerar vi för uppföljningen av den marina handlingsplanen och planen mot marin nedskräpning och söker finansiering för det, sade Lisa Björnsdattir Helgason.

Minska avfallet

Alla länder inom Arktiska rådet antog 2021 en regional handlingsplan mot marin nedskräpning i Arktis.

-Planen innehåller omkring 60 åtgärder gör att minska den marina nedskräpningen genom att bland annat minska avfallet och utsläppen från fisket och fartygstrafiken och komma tillrätta med avfallsmottaning på land och i havet. Planen innehåller också åtgärder för strandskydd forskning och övervakning, samt internationellt samarbete, sade Lisa Björnsdattir Helgason.

Vattensamarbete

Övriga aktiviteter som Nordkalottens miljöråd planerar under 2024:

+Deltagande i ”Friends of Barents WGE”-möte i Norrbotten i mars.

+Interreg Aurora projekt om samarbete om skyddsområden på grund av klimatförändringen. Projektet har fått finansiering och startar i mars.

+Interreg Aurora projektet om gränsöverskridande vattensamarbete som fick finansiering under hösten 2023

-Projektet handlar bland annat om miljötillstånden i Pasvikälven och Pasvik-Enare regionen, laxen i Neidenälven och laxparasiter, sade Lisa Björnsdattir Helgason.

Kent Lidman