2020, Nyheter 13.01.2020 Paula Mikkola
Virtuella jobbmässor och digital rekrytering av arbetskraft. Det är några av dom nya möjligheterna för den gränslösa arbetsrörligheten på Nordkalotten. Carolien Vandersmissen arbetar som seniorrådgivare vid NAV Troms och Finnmark. -Vi kan lägga upp alla lediga jobb och alla som söker jobb på en gemensam Europaportal på alla berörda språk. Vi har 3,6 miljoner visningar på den portalen, sade Carolien Vandersmissen när hon medverkade vid seminariet ”Ökad arbetsmobilitet på Nordkalotten” i Tromsö.

I en sådan portal kan dom arbetssökanden också lägga in sina CV och arbetsgivaren sina arbetskrav.

-Vi har 32 länder över hela Europa kopplat till denna portal och 900 olika nätverk som till exempel kan hjälpa den arbetssökande att göra en CV, sade Carolien Vandersmissen.

Jobbmässa online

Eures arbetar också med en jobbmässa online som heter ”European job days”. Den arrangeras i februari 2020 och är ett samarbete mellan Eures kontoren i Finland, Västerbotten /Jämtland /Norrbotten, samt Troms och Finnmark.

-Vi samarbetar också med Nordkalottens Gränstjänst, Utbildning Nord, samt skattekontoren. Andra deltagare är besöksbranschen som arbetar över gränserna på Nordkalotten för att rekrytera och behålla kompetent personal, sade Carolien Vandersmissen.

Direktkontakt via chatt

På jobbmässan kan arbetssökanden och arbetsgivare ha direkt kontakt med varandra.

-Man kan chatta med varandra. Mässan ska vara en brobyggare över gränserna och vi har stora planer på att utveckla detta på Nordkalotten, sade Carolien Vandersmissen.

Elektronisk ID

Tor Alvik, direktör vid Difi (Direktoratet for forvaltning och ikt),berättade om NOBID. Det är ett projekt som arbetar med elektronisk ID för Norden och Baltikum.

-Projektet drivs av Nordiska ministerrådet och ska skapa samma elektronisk ID för hela Norden och Baltikum. Det handlar om att acceptera elektronisk ID och gränsöverskridande access till digital service från andra länder i den offentliga verksamheten, sade Tor Alvik.

Gränsöverskridande ID

Arbetet utgår från att skapa ett unikt ID-nummer som kan användas vid gränsöverskridande kontakter.

-Projektet är uppdelat i tre underprojekt. Det första är att identifiera och analysera den gränsöverskridande digitala servicen som behövs för medborgare och företag. Det andra är att bygga upp den tekniska infrastrukturen för denna trådlösa gränsöverskridande kontakt, och det tredje är att identifiera och lösa dom juridiska och andra liknande hinder som finns för detta, sade Tor Alvik.

Mer om projektet kan läsas på: www.norden.org/en/digitalisation eller på webbsidan difi.no/nobid