Nyheter 12.12.2023 Kent Lidman
-Vi har hittat en ny unik väg för samarbete mellan Sverige, Finland och Norge. Det tidigare samarbetet i Barents bröt samman i fjol efter den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina. Det sade Marja Joenusva, ambassadör vid det finska utrikesdepartementet, när hon berättade om det finska ordförandeskapet i Barentsrådet (Barents EuroArctic Council) under åren 2021–2023, vid Arctic Spirit konferensen i Rovaniemi.

Arctic Spirit samlade nästan 200 deltagare från hela det nordiska Arktisområdet, samt USA, Kanada och många andra länder med intresse inom Arktis, utom Ryssland.

Startade 2013

Arctic Spirit startade för tio år sedan med konferenserna ”I Rovaniemiprocessernas anda” för att fortsätta med de visioner som i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet startade det officiella samarbetet mellan de arktiska staterna. Arctic Spirit ska blicka framåt för att bygga framtiden i Arktis.

Sedan 2013 har det arrangerats sex Arctic Spirit. Arrangörer är Rovaniemi stad och Lapplands universitet. Under årens lopp har Arctic Spirit utvecklats till ett av Finlands främsta arktiska evenemang, med forskare, politiker, olika intressegrupper och andra beslutsfattare från hela det Arktiska området, utom Ryssland i år.

Mot nya horisonter

Temat för årets Arctic Spirit var ”Mot nya horisonter”. Det handlade mycket om förändringarna i det arktiska samarbetet och Barentssamarbetet som en följd av den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina. Hur det har påverkat samarbetet, säkerheten, hybridsäkerheten och samhällsengagemanget i det arktiska området?

Bröt samarbete

Marja Joenusva framhöll att det finska ordförandeskapet i Barentsrådet förändrades mycket efter februari 2022.

-Efter den fullskaliga invasionen av Ukraina bröt vi samarbetet med Ryssland. Vi fick arbeta om de projekt som varit på gång tillsammans med Ryssland. Även EU bröt ju då också samarbetet med Ryssland.

Ungdomar och urfolk

Under det finska ordförandeskapet har Barentsrådet bland annat arbetat mycket med ungdomarnas och urfolkens situation i Arktis.

-Vi har bland annat medverkat till att samerna för första gången varit till EU-parlamentet. Samerna är Europas enda urbefolkning, sade Marja Joenusva.

Polarräv

Barentsrådet har också arbetat mycket med den gröna omställningen i Arktis. Ett projekt har varit att säkra polarrävens fortlevnad i Arktis.

-Det är glädjande att det projektet har burit frukt. För första gången på 25 år växer nu beståndet av polarrävar i norra Finland, sade Marja Joenusva.

Man har också arbetat med turismen i Arktis.

Fortsatt bra samarbete

Marja Joenusva känner sig nöjd med det finska ordförandeskapet i Barentsrådet.

-Jag ser fram emot ett fortsatt bra samarbete i Barents och de nordliga regionerna och ett utvecklat samarbete mellan Finland, Sverige och Norge, sade hon.

Kent Lidman