Nyheter 30.04.2024 Kent Lidman
-Samarbeten är mycket viktiga för oss. Vi kan inte lösa utmaningarna utan samarbeten och ofta finns det inte bara en utan flera lösningar. Därför måste vi arbeta tillsammans för att hitta lösningarna. Det sade Hanne Eleonora Solheim Hansen, rektor vid Norduniversitetet i Bodö, när hon medverkade vid konferensen i Kirkenes.

Som vi tidigare berättat så är det stor kompetensbrist inom många områden på Nordkalotten. I den situationen är utbildningar viktiga.

Artic five

Det finns många utvecklade samarbeten mellan olika utbildningsanordnare på Nordkalotten. Ett är ”Arctic five”. Det är ett samarbete mellan de fem nordligaste universiteten, Norges arktiska universitet i Tromsö, Lapplands universitet i Rovaniemi, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Uleåborgs universitet.

Ingår i UActic

Norduniversitetet ingår inte i ”Arctic five” men har utvecklade samarbeten med flera av universiteten där och många andra universitet över hela världen. Man ingår i samarbetsorganisationen ”UArctic” som står för ”University of the Arctic”. Det är ett internationellt nätverk för högskolor, universitet, forskningsinstitut i hela Arktis. Syftet är att sprida forskning och utbildning i den arktiska regionen.

-Det är viktiga samarbetspartners för oss. Vi samarbetar med universitet och högskolor i Kanada, USA, Finland, Grönland, Island och Sverige och inom många komplexa områden som hållbarhet, ekonomi och ekologi, sade Hanne Eleonora Solheim Hansen.

Avancerad utbildning

Norduniversitetet har 1100 studenter och avancerad utbildning och forskning inom bland annat den gröna omställningen, innovation och entreprenörskap, transporter och logistik, hälsa, välfärd, utbildning och social, politisk och militär säkerhet.

Mycket handlar också om forskning och utbildning inom det samiska området.

-Vi samarbetar med samiska utbildningar, institutioner och samhällen och har forskningsprojekt och studier i sydsamiska och lulesamiska, sade Hanne Eleonora Solheim Hansen.

Samisk högskola

En av världens få statliga samiska högskolor ligger i Kautokeino. Liv Inger Somby är rektor för Sami allaskuvla som högskolan heter på samiska.

-Vi är den enda samiska högskolan i världen som har utbildning från nybörjarnivå till doktorsgradsnivå, sade hon när hon medverkade på Kirkeneskonferensen.

Samarbetar

Högskolan samarbetar med urfolksutbildningar över hela värden.

-Vi har samarbetspartners i Kanada, USA, Australien, Grönland, Hawaii och på andra ställen, säger Liv Inger Somby.

Samiska rättigheter

Det finns 200 studenter och 100 anställda på den samiska högskolan.

-Det är Norges minsta högskola, men den är mycket viktig för urfolken och samiska rättigheter. Vår vision är att vara ett samiskt universitet för framtidens Sapmi och att täcka kunskapsbehovet i det samiska samhället. Vår största utmaning är rekryteringen, sade Liv Inger Somby.

Samiska språk

Samiska används som språk i undervisningen, forskningen och administrationen.

-Huvudsakligen är det nordsamiska. Men även sydsamiska och lulesamiska. I forskning använder vi även engelska, sade Liv Inger Somby.

Vid den samiska högskolan finns bland annat samisk lärar-, och förskolelärarutbildning, sameslöjd, design, renskötsel och sjuksköterskeutbildning.

Många utmaningar

Norges arktiska universitet (UiT) i Tromsö ingår i samarbetet ”Arctic five”.

-Vi har ett mycket bra samarbete inom Arctic five med universiteten i Sverige och Finland. Vi har många gemensamma utmaningar bland annat när det gäller den gröna omställningen, sade Dag Rune Olsen, rektor vid UiT.

Ryska elever

UiT startade 1988 och man har efter den ryska invasionen av Ukraina ryska elever.

-Vi har tidigare haft ett utvecklat samarbete med Ryssland, men det har vi inte nu eftersom den geopolitiska situationen ändrats. Vi har dock en del ryska elever. För en del av dessa elever är det ett sätt att komma undan situationen i Ryssland. Vi har språkundervisning och annan undervisning på ryska, säger Dag Rune Olsen.

Forskning

Forskningen är en viktig del av UiT:s verksamhet.

-Nordnorge är ett viktigt område för oss. Då det gäller forskningen handlar det både om civil forskning med till exempel näringslivet, men även forskning inom det militära området, sade Dag Rune Olsen.

Klimatförändringen

UiT forskar mycket om klimatförändringen och dess konsekvenser och har bland annat verksamhet på Svalbard.

-Där kan man se klimatförändringen tydligt, Vi studerar utvecklingen och kan ge råd åt politikerna, sade Dag Rune Olsen.

UiT har över 16 000 studenter över hela Nordnorge, de flesta i Tromsö. Men man har även många studenter i Alta. Universitetet har närmare 3800 anställda.

Kent Lidman