2018, Nyheter 12.09.2018 Paula Mikkola
-I Sverige finns ett offentligt monopol på vården, oavsett om den är offentlig eller privat. All vård betalas med skattemedel. Det sade Anne Eriksson, sakkunnig vid FM, när hon med verkade vid gränstjänstens konferens på Hanaholmen. Anne Eriksson talade om det fria vårdvalet i Sverige ur näringslivets synvinkel.

-Skillnaden mellan Finland och Sverige är att i Finland så betalas den privata vården av dom som använder den, inte av offentliga medel, sade Anne Eriksson.

Kunder väljer vårdkvalité

Finland har under tio år funderat på ett nytt vårdvalssystem.

-Kunderna väljer själva vilken kvalité på vården man vill ha och få betala därefter, sade Anne Eriksson.

21 modeller i Sverige

I Sverige sker all konkurrensupphandling av vården på sjukhusnivå.

-Det är fri etablering av hälso-, och vårdcentraler. Det är sedan kunderna själva som väljer var man vill söka vård. Det finns 21 olika modeller i Sverige på hur vården ska vara uppbyggd. Varje landsting har sin egen modell utifrån lagstiftningen att vårdval ska vara fritt, sade Anne Eriksson.

Landstingsskatt

Landstingen kan inte hindra privata aktörer inom vården, även om all vård betalas via landstingsskatten.

-Lagen säger att man inte kan neka privata aktörer, även om dom ska ha del av skatteintäkterna. Det kan ju då bli så att ju fler privata aktörer som etablerar sig ju mindre offentlig vård blir det, sade Anne Eriksson.

Socialtjänsten

Samma sak gäller socialtjänsten.

-Inom detta område finns det många privata aktörer, men det skiljer sig mycket mellan olika kommuner. I Nacka, till exempel, bedömer kommunen behovet av hemtjänst. Men det finns ingen kommunal hemtjänst utan det läggs sedan ut på privata aktörer, sade Anne Eriksson.

Gynnar dom med få diagnoser

Finland har också fritt vårdval fast den privata vården inte betalas via skatten.

-Det fria vårdvalet gynnar dom som behöver lite hjälp och därmed får låga kostnader. Dom med flera diagnoser har ofta mindre pengar och vården tar en större del av deras inkomster, Anne Eriksson.

Vinster med skattemedel

Det finns en politisk diskussion i Sverige, men även i Finland, om privata företag ska tillåtas göra vinster med skattemedel.

-Det är en ideologisk fråga och är en av valfrågorna i höstens svenska val. Utgångspunkten borde vara att det är patienten själv som ska få välja vilken vård man vill ha i samråd med dom som jobbar inom vården. Nu är det själva systemet som styr arbetet. Byråkraterna borde inte lägga sig i hur vården utförs rent konkret. Det ska yrkesmänniskorna inom vården göra, sade Anne Eriksson.

Patientsäkerhet

Ett annat problem är patientsäkerheten.

-Hur ska privata företag handskas med patientregister och hur ska dom samverka med den offentliga vården? Det är en viktig fråga, sade Anne Eriksson