2018, Nyheter 26.03.2018 Paula Mikkola
-Vi måste tänka långsiktigt då det gäller regional utveckling. Det sade Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör i Norrbotten och nyvald ordförande för Reglab då hon invigde årskonferensen i Umeå.

 

Foto:Jesper Fermgård

 

-Här-, och nu-frågorna är viktiga, men också vilka stora utmaningar vi har inför framtiden, fortsatte  Anna Lindberg. På Reglab årskonferens 2018 deltog drygt 360 personer mest från Sverige, men även från övriga nordiska länder.

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer och arbeta med gemensamma utvecklingsprojekt. Reglab har 24 medlemmar i Sverige. 21 regioner/län, Vinnova, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Tillväxtverket.

Utmaningar

Reglab jobbar med lärprojekt, nätverk, seminarier, analyser och kunskapsspridning. Ett stort aktuellt projekt är ”Region 2050”.

Det var också temat för årskonferensen i Umeå. Man tog upp frågor som. Vad är en attraktiv region i framtiden? Vilka platser kommer att vara lockande för besökare, företag och bosättare. Det handlar bland annat om smarta städer och en livskraftig landsbygd.

-Vi har många utmaningar framför oss, sade Anna Lindberg.

Samarbete över gränserna

Anna Pettersson, regiondirektör i Västerbotten, framhöll att samarbete över gränserna är viktigt.

-Vi i Västerbotten samarbetar mycket med Österbotten, bland annat om färjeförbindelsen över Kvarken. Boendemiljön och infrastrukturen är viktiga. Norrbotniabanan är en helt avgörande infrastruktursatsning. Andra viktiga frågor är vår nya organisation för hälso-, och sjukvården, en satsning på kultur och jämställdhet för att öka vår regions attraktivitet, sade Anna Pettersson.

Smarta städer

Martin Brynskov, vid Århus universitet och en av dom ledande i organisationen ”Danish smart city think tank” berättade om smarta städer i Norden och i Europa.

-Det handlar om förhållandet mellan innovationer, kultur och teknisk utveckling. Det handlar också om ett öppet demokratiskt samtal. Vi jobbar med 117 städer i 24 länder i Europa, Latinamerika, Amerika och Asien, sade han.

Det finns många dilemman att lösa för smarta städer, framhöll Martin Brynskov. Några av dessa är:

*Flexibilitet och produktivitet och för vem?

*Vi har olika erfarenheter i olika städer.

*Demokratisk kvalité.

*Att ingen ska hamna på efterkälken.

*Är det möjligt att planera allt för alla?

*Hur ska public service fungera.

*Hur ska det allmänna organiseras och hur löser man kompetensförsörjningen.

-Det är viktigt att ha ett lokalt perspektiv och lokal kontroll över infrastrukturen. Allt i den smarta staden ska vara lokalt anpassat, sade Martin Brynskov

Verktyg för smarta städer

Han framhöll att man testar verksamheten inom några olika områden.

-Det behövs att man utvecklar verktyg inom olika områden för att kunna arbeta med smarta städer, sade Martin Brynskov.