Nyheter 08.10.2019 Paula Mikkola
-Internet är ett enda stort nätverk där vi kan samarbeta. Och det bygger på trovärdighet och tillit. Det sade Annakarin Nyberg då hon medverkade vid Gränsregionalt forum i Örnsköldsvik. Digitaliseringen var ett av huvudämnena vid forumet. Digitaliseringen är en av våra största samhällsomvandlingar och påverkar alla delar i samhället.

Annakarin Nyberg är internetforskare, författare, designer och entreprenör från Umeå. Hon pratade om digitalt entreprenörskap och landsbygden.

-Det finns många olika föreställningar om landsbygden. Ett är att vi saknar nätverk, ett annat är att det är långa avstånd och var får vi vår inspiration ifrån? sade hon.

Visar sin plats i världen

Annakarin Nyberg har sedan 2010 intervjuat folk som bor på landsbygden.

-Jag har mött många människor och många drömmer om jobba mindre och få mer tid för barnen och familjen när dom flyttar ut på landet. Många använder sig av internet och sociala medier för att visa sin plats i världen, säger Annakarin Nyberg.

Hon berättar om ”Krickelins” en av många digitala entreprenörer på landsbygden.

-Hon är självlärd, har en utvecklad fingertoppskänsla och flexibilitet på nätet, bygger kluster av samarbetspartner och utvecklat viktiga kompetenser, samt satt sin plats i världen på kartan, berättar Annakarin Nyberg.

Affärsmodell

Hur ser då en affärsmodell ut för en digital entreprenör på landsbygden?

-Digitaliseringen vänder upp och ned på våra affärsmodeller. Internet och nätverket är naven i allt man går. Det gäller att bygga ett varumärke kring sig själv och sina kompetenser. Det handlar om att vara trovärdig och ge tillit. Det gäller att bygga upp ett kluster med sina kompetenser. Det behövs många olika kompetenser för att leva på landsbygden. Förutom ta hand om jorden, odla, kan man vara fotograf, skrivare, designer och annat. Man måste vara kreativ, flexibel, snabbfotad och mångsysslare, sade Annakarin Nyberg.

Rustad för förändringar

Digitala entreprenörer är snabbare på att ta till sig förändringar.

-Dom är därmed bättre rustade för förändringar och nytänkande, sade hon.

Det finns fortfarande många fördomar om digitala entreprenörer.

-Deras jobb värderas inte lika högt i samhället som dom som arbetar på ett fast jobb. Än så länge är det också mest kvinnor som är digitala entreprenörer, sade Annakarin Nyberg.

Digitala tvillingar

Ulf Hedlund, anställd vid konsultföretaget Tyréns, berättade om digitala tvillingar och landsbygdsutveckling.

-Digitala tvillingar innebär att man gör kopior och modeller av en veklighet. Det kan till exempel gälla ett nytt hus så man via en visuell modell kan gå in och se huset ur alla

möjliga vinklar. Tvillingen kan användas för att övervaka och ge inblick av processer och konkreta objekt och hur dom kan påverka framtiden, sade han.

Samråd och planering

Digitala tvillingar användas ofta vid planering och samråd.

-Till exempel vid samhällsomvandlingen av Gällivare/Malmberget. Där har vi jobbat med modeller så man vid samråd med dom boende kan visa hur det kommer att se ut ur olika vinklar. Det hjälper oss att förstå och skapa ett sammanhang, sade Ulf Hedlund.

Flytten av Malmberget

Hans företag har arbetat med samhällsomvandlingen i Gällivare/Malmberget sedan 2011. Det innebär att delar av Malmberget ska flyttas till Gällivare centrum. Malmberget ska på sikt helt försvinna.

-Det blir ett nytt centrum i Gällivare med offentliga byggnader och privata hus. Man ska ta bort bibliotek, skolor, sporthall, simhall och mycket annat från Malmberget och flytta en del av dom byggnaderna till Gällivare. Med hjälp av digitala tvillingar kan man följa hela förloppet och visa politiker och boende vad som kommer att hända, sade Ulf Hedlund.