2019, Nyheter 24.01.2019 Paula Mikkola
-Fungerande infrastruktur och bra kommunikationer är mycket viktiga för att hålla samman en region av stad och landsbygd. Det sade Ulrika Geeraedts, ansvarig för regional utveckling vid Region Skåne, när hon medverkade i Nordregio Forum i Lund.

Ulrika Geeraedts talade om hur Region Skåne lyckas hålla en balans i regionen genom att även dom mindre befolkade delarna av regionens får del av utvecklingsresurserna.

-Även om vi har stora städer som Malmö, så har vi också många mindre samhällen med färre än 7000 innevånare och en omfattande landsbygd. Det gäller att bygga upp en infrastruktur med hög kompetens och verksamhet för alla områden i regionen, sade hon.

Hållbara kommunikationer

Kommunikationer är avgörande för en hållbar utveckling på landsbygden.

-Vi jobbar med framtidens hållbara och klimatanpassade kommunikationer, till exempel med koldioxidfria bussar. Kommunikationer lever i en symbios för att hålla ihop regionens landsbygd och städerna.

Satsar på yrkesutbildning

Då det gäller kompetensutveckling är det viktigt att satsa på utbildning.

-Vi försöker öka på utbildningen inom områden där behovet är störst. Vi vet till exempel att 90 procent av dom som går dom yrkesutbildade programmen får jobb efter utbildning. Därför satsar vi på dom programmen, sade Ulrika Geeraedts.

Regionen jobbar också med att få ett närmare samarbete mellan näringslivet och skolorna.

-Vi är med i ett projekt som samlat 100 företag och 1500 studenter, sade Ulrika Geeraedts.

Ökad matproduktion

Det finns många stora jordbruksområden i Skåne.

-Det produceras mycket mat i Skåne och vår ambition är att öka matproduktionen. Vi stödjer jordbrukens utveckling och stimulerar ett ökat samarbete mellan jordbruken och forskningen vid universiteten i Malmö och Lund, sade Ulrika Geeraedts.

Satsar på kultur

Kultur och filmproduktion är viktiga kulturområden som Region Skåne satsar på.

-Vi har många professionella kulturarbetare i vårt område. Då det gäller film så medverkar vi i flera internationella produktioner som till exempel ”Bron” och ”Wallander”. Vi har 28 000 kulturarbetare i vårt område, sade Ulrika Geeraedts.

Filmer lockar turister

Filmproduktioner från Skåne har också lockat många turister till området.

-Turismen har ökat med 200 procent dom senaste tio åren. Många turister som kommer hit vill se var ”Bron” spelats in, eller åka till Ystad och titta på miljöer ur Wallander-filmer, sade Ulrika Geeraedts.

Även stora sportevenemang lockar många turister till Skåne.

-Vi har tennisen i Båstad och Falsterbo horse show, som varje år lockar hit många och ger bra inkomster åt orterna där dom äger rum, sade Ulrika Geeraedts.