Nyheter 03.06.2022 Paula Mikkola
Vad är lycka och varför har Finland utsetts till världens lyckligaste land? De frågorna diskuterade lyckoforskarna Markku Ojanen, professor emeritus i psykologi vid Tammerfors universitet och Joar Vittersö professor i social psykologi vid Tromsö universitet. -En viktig faktor för att du ska var lycklig är att du är aktiv, säger Joar Vittersö

I skenet av att Finland utses till världens lyckligaste land så gick staden Vasa för en tid sedan ut och utnämnde sig till Finlands och världens lyckligaste stad. Markku Ojanen har undersökt vad man gör i Vasa för att kunna uppnå det. Han har forskat om lycka i 50 år.

-Det finns ett äkta engagemang i Vasa och så tar dom allvarligt och seriöst på detta att vara världens lyckligaste stad, sade Markku Ojanen.

Vad är lycka?

Vilka faktorer gör då Vasa till världens lyckligaste stad?

-Jag kan se huvudsakligen tre faktorer som egentligen är väldigt allmängiltiga för att man ska må bra. Det första är att man ska göra väl åt andra. Man ska sköta om sig själv och man ska använda sig av samhällets tjänster. Det gör människorna hoppfulla om livets möjligheter, sade Markku Ojanen.

Tre attityder

Han menar att det grundar sig på tre typer av personliga attityder

-Det handlar om vänlighet, tacksamhet och en förlåtande attityd. Rent konkret är det viktigt att ha en bra nära relation till sina närmaste, att undvika att jämföra sig med andra, till exempel en granne som har mycket mer pengar än man själv, och att man ska fånga dagen, ta tag i stunden och inte bygga upp sin lycka på materiella saker, sade Markku Ojanen.

Unga mår sämre

Många unga mår nu sämre än äldre människor. Vad beror det på?

-Unga är mycket på facebook och jämför sig då hela tiden med varandra. Ju mindre man är på sociala medier desto bättre mår man, har det också visat sig, sade Markku Ojanen.

Var aktiv

Joar Vittersö tror att många längtar efter att en stor penningvinst ska göra dom lyckliga.

-Det är en glädje man får plötsligt, men som är kortvarig och försvinner snabbt.

Vad ska man då göra för att vara lycklig?

-En viktig sak är att man ska vara aktiv. Det visar sig att aktiva människor känner sig mer tillfredsställda med livet och mer glädje än de som är passiva Du ska inte heller stressa utan vara aktiv i din egen takt, säger Joar Vittersö.

Lyckliga i Norden

Han framhåller att vi i Norden har det bra om man ser det till lycka globalt sett.

-All statisk visar på det. Men för alla har ju livet sina upp och nedgångar, säger Joar Vittersö.

Kent Lidman