Nyheter 19.02.2023 Kent Lidman
Glädjen var stor när projektet ”WasteLess Karelia” utsågs till vinnare av Arctic Award 2022. Det var Jari Vilén, Finlands ambassadör för Barents och den nordliga dimensionen som delade ut pris-statyetten till fyra deltagare i det vinnande projektet.

-Det är många stora projekt på gång inom våra nordliga områden och det inspirerar både oss och andra regioner, sade han när han delade ut priset vid en ceremoni i Uleåborg.

Årlig projekttävling

Arctic Awards är en årlig projekttävling som arrangerats sedan 2017. Det var uppehåll på grund av corona-pandemin 2021, men tävlingen återupptogs 2022.

Tävlingen syftar till att lyfta fram speciella projekt med fokus på ämnen av särskild betydelse för det arktiska området.

Fokus hållbar utveckling

I år har alla fem ursprungliga arktiska samarbetsprogram 2014–2020 – Northern Periphery and Arctic Programme, Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Nord, Kolarctic CBC och Karelia CBC Programme – nominerat två projekt vardera som fokuserar på hållbar utveckling i Arktis, med ett starkt engagemang av människor i Arktis.

Tio nominerade

De tio projekt som nominerades var WasteLess Karelia, Folkverkstan, ReArc, Grude, Fair, Arctisen, Bothnia Nutrient Recycling PeatStop, Arctaqua och Popcorn.

En opartisk jury bestående av programrepresentanter och två VIP-medlemmar: ambassadör Jari Vilén, ordförande för kommittén för högre tjänstemän i Barentsrådet, och Tinna Hallgrímsdóttir, ordförande för Islands ungdomsmiljöförbund, valde ut de 3 finalisterna.

De var:

WasteLess Karelia: 

Projektet har etablerat insamlings- och sorteringsanläggningar för avfall i byar i Karelen. Före projektet var avstånden till insamlings- och sorteringsanläggningar långa i de finska byarna, och de ryska byarna hade praktiskt taget inga ordentliga anläggningar på plats. Under projektets gång har 11 insamlingsplatser för blandat och/eller sorterat avfall byggts av WasteLess.

Projektet har gjort kapacitetsuppbyggnad för att öka avfallshanteringskompetensen och möjligheterna för lokalbefolkningen och byförvaltningarna, och genomfört avfallsrelaterad utbildning i lokala skolor.

Grude-grön landsbygdsekonomi:

Projektet har samlat, förfinat och delat kunskap om grön ekonomi och resurseffektivitet för att skapa hållbara arktiska samhällen.

Grön ekonomi är ett utmärkt tillfälle för nordliga glesbefolkade regioner att dra nytta av lokala naturresurser och invånares kompetens. De som faktiskt gynnas av den gröna ekonomin är kommuner, företag och lokala invånare. Projektet har arrangerat över 60 evenemang, både regionala och internationella, med en mängd olika teman relaterade till cirkulär ekonomi, riktade till olika målgrupper: offentlig sektor och beslutsfattare, lokala små och medelstora företag och invånare. All verksamhet har direkt gynnat invånarna genom en positiv utveckling av deras kommuner och omgivande företag.

Fair:

Hitta innovationer för att påskynda implementeringen av elektrisk regional luftfart.

Projektet har främjat ett tidigt genomförande av elflyg i Kvarken-Nordland-regionen. Detta är en arktisk region som sträcker sig över berg, inland och hav. Det är en region som delar många egenskaper med andra delar av Arktis, såsom långa avstånd mellan befolkningscentra och dåliga befintliga transportalternativ. Denna nya teknik kan därmed koppla samman regionen på ett effektivt sätt och möjliggöra ytterligare samarbete inom den arktiska regionen och över gränserna.

Därefter utsågs vinnaren WasteLess Karelia, genom en allmän omröstning.

Kent Lidman