2017, Nyheter 25.09.2017 Paula Mikkola
Nordkalottrådet firar 50-årsjubileet i Vadsö den 26-27 september

 

Nordkalottrådet inleder sitt 50-årsfirande med ett möte i Vadsö d. 26 september. Finnmark fylkeskommune tar över rådets ordförandeskap för perioden 2017-2018. I tillägg ska rådet fastställa det 3-åriga handlingsprogrammet för verksamheten samt Finnmarks ordförandeskapsprogram.

 Jubileumskonferensen d. 27 september i Fylkeshuset ska bl.a. ge en överblick av det gränsregionala samarbetet i Norden, granska Nordkalottsamarbetets resultat och överväga Nordkalottsamarbetets framtida roll och betydelse i Arktis.