2018, Nyheter 02.08.2018 Paula Mikkola
-Gränserna i Norden och på Nordkalotten är problemfria för turister, men inte för företag. Därför är det arbete som Nordkalottens gränstjänst gör mycket viktig för att minska och ta bort gränshinder på Nordkalotten. Det sade Remi Strand, ordförande i Nordkalottrådet, när han invigde konferensen ”Norden- en europeisk tillväxtregion" på kulturcentret Hanaholmen i Helsingfors

Drygt hundra personer från hela Norden deltog på konferensen. Den arrangerades av Nordkalottens gränstjänst och Interregprojektet ”Tjänster för näringslivet”, tillsammans med Nordkalottrådet, Nordiska ministerrådet, Svenska Nu och Hanaholmen.

Resursområde

Remi Strand framhöll det allt ökande intresset för Arktis och Nordkalotten.

­-Nordkalotten är ett mycket spännande område att verka i. Vi har levande lokalsamhällen och ett bärkraftigt näringsliv. Vi är ett resursområde och en mycket viktig råvaruleverantör till övriga Europa, sade han.

Erfarenhet av gränssamarbete

Remi Strand framhöll Nordkalotten som ett föredöme då det gäller samarbete över gränserna, Nordkalottrådet fyllde femtio år i fjol och är en av dom äldsta gränsregionala samarbetsorganisationerna i Europa.

-Vi har en lång historia av samarbete över gränserna och många erfarenheter. Det gränsregionala samarbetet är otroligt viktigt för oss som lever och verkar i dessa områden. Vi har alla på något sätt kopplingar, familjemässigt eller arbetsmässigt över gränserna, sade Remi Strand.

Gränshinder

Men det finns fortfarande många gränshinder som försvårar samarbetet över gränserna.

-Det finns gränshinder av olika slag som ofta drabbar företag. Det gäller att minska och ta bort dessa hinder och flaskhalsar som försvårar samarbetat över gränserna. Därför är det arbete som Nordkalottens gränstjänst utför så viktigt, sade Remi Strand

Attraktivt område

Nordkalotten har stora geografiska områden som blir allt mer attraktiva för alla.

-Intresset för vår del av världen ökar stadigt och därför är det extra viktigt att minska alla hinder som försvårar andra att komma hit, sade Remi Strand.

Företag investerar

Päivi Koivupalo, vid Nordkalottens gränstjänst i Torneå/Haparanda, framhöll att arbetet med att minska gränshinder för företag har bland annat gjort att investeringar av svenska företag som startar verksamhet i Finland har ökat.

-I fjol var det 97 svenska företag som investerade på Nordkalotten i Finland. Det är en ökning med fem från året innan. Som jämförelse kan nämnas att det var 25 företag från Danmark och 19 från Norge som startade nya verksamheter på Nordkalotten i Finland, sade Päivi Koivupalo