2019, Nyheter 06.09.2019 Paula Mikkola
Ett tvärvetenskapligt projekt stöder en hållbar turismtillväxt

 

-Turismen har absolut en roll i klimatförändringen. Det är ett problem vi måste lösa. Vi måste ta klimatångesten på allvar. Det sade Soile Veijola, professor i kulturforskning och turism, vid Lapplands universitet. Hon medverkade vid Tornedalsrådets seminarium om turism i Haparanda.

Soile Veijola pratade, tillsammans med Helena Lonkila, kulturmiljöforskare vid Jyväskylä universitet, under temat ”Hållbart växande turism i skiftande kulturmiljöer”.

Tvärvetenskapligt projekt

Soile Veijola leder Mamomi-projektet. Det startar i år och ska bygga upp nya mätmetoder för att användas inom olika finländska kulturmiljöer, och medverka till en förändring av turismens tillväxt.

-Det är ett tvärvetenskapligt projekt med medverkande forskare inom olika vetenskapliga områden. Vi har en styrgrupp med forskare och ansvariga från flera olika finländska departement, sade Soile Veijola.

Turismen granskas

Turismen granskas från många olika håll.

-Vi bygger upp mätmetoder inom många olika områden. Vi tar upp konkreta problem och forskningsproblem och testar nya kombinationsmätningar. Med det skapar vi tvärvetenskapliga mätmetoder, som kan användas av vem som helst från kommuner och förvaltningar till medborgarna, sade Soile Veijola.

Kulturmiljöer

I projektet letar man upp olika kulturmiljöer, till exempel Kukkolaforsen och kejsarens fiskestuga vid Langinkoski.

-Hur mycket betyder kulturmiljöerna för turismen, hur kan man dra erfarenheter av det och mäta det, sade Soile Veijola.

 

Olika tidsepoker

Helena Lonkila menar att man granskar olika tidsepoker i kulturlandskapet.

-Det gäller allt från fornminnen till nutida miljöer och kulturlandskap. Det handlar om kulturarv och kulturmiljö. De kompletterar varandra och det är viktigt att kunna mäta till exempel autenticiteten. Vi har många universella kulturarv, som är världsarv enligt Unesco, och som är anpassade för en lokal miljö, sade Helena Lonkila.

-Även en sådan sak som tystnaden kan upplevas som ett kulturarv. Det finns många historier om ritualer sammankopplade med tystnaden. Men hur ska man mäta tystnadsupplevelsen, sade Soile Veijola.

 Klimatångest

Klimatdebatten har en stark påverkan på turismen till norra Finland.­

-Greta Thunberg-effekten har lett till en klimatångest och att färre vill flyga. Men vi här uppe är starkt beroende av flyg för att få hit turister. För att få en hållbar tillväxt inom turistnäringen måste vi se till att tänka klimatanpassat. Vi måste arbeta för mindre utsläpp och en mer klimatanpassad turism på alla sätt vi kan, sade Soile Veijola.

Påverkan av andra näringar

Hur påverkas turismen av andra näringar som till exempel gruvverksamhet i närheten av ett turistområde?

 

-Det är en fråga vi ska titta på och det är viktigt med samarbete mellan olika näringar, sade Soile Veijola.