2019, Nyheter 20.03.2019 Paula Mikkola
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra! Det är en mycket viktig punkt i den svenska nationella jämställdhetsstrategin som antogs 2017. -Vi är ett starkt stöd för att genomföra detta, sade Lisa Lindström, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten när hon medverkade vid Forum Jämställdhet i Luleå.

Under dom senaste månadernas regeringsförhandlingar i Sverige hotades Jämställdhetsmyndigheten av nedläggning.

-Vi får nu vakar krav och det är vi mycket glada för, sade Lisa Lindström.

Delmål i jämställdhetsarbetet

Det finns sex delmål i den svenska nationella jämställdhetsstrategin.

De är jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hemarbetet, jämställd hälsa, mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

-Grunden är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter på alla områden och att det ska vara varaktigt. Då det till exempel gäller hemarbetet är det fortfarande så att kvinnorna tar ett större ansvar än männen. Kvinnorna är också mer sjuka än män och har en högre självmordsbenägenhet, sade Lisa Lindström.

Så ska våld mot kvinnor bekämpas

Strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innehåller fyra strategiska punkter: ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld, förbättrad upptäckt av våld, starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn, effektivare brottsbekämpning, och förbättrad kunskap och metodutveckling.

-Strategin ska tillämpas på allt våld som riktas mot kvinnor och flickor på grund av kön, våld i nära relationer, barn som utsätts eller bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel, sexualbrott och kommersialisering av kvinnokroppen i reklam och pornografi, sade Lisa Lindström.

Unga kvinnor drabbas mer

Det är oftare unga kvinnor som drabbas av mer av mäns våld än äldre kvinnor.

-Då det gäller till exempel människohandel och prostitution handlar det också om att förhindra att unga pojkar hamnar i det. Våldet hänger ofta i ihop. Allt från våld i krig och konflikter till våld i hemmet och nära relationer, sade Lisa Lindström.

Den nationella planen ska gälla i tio år från 2107 men ska utvärderas efter halva tiden.

Myndighet för jämställdhet

Jämställdhetsmyndigheten har 60 anställda i Angered utanför Göteborg.

-Vår uppgift är att jobba metodiskt och långsiktigt för att öka jämställdheten inom alla områden i det svenska samhället. Vi ska främja ett systematiskt och sammanhållet genomförande av jämställdhetställdhetspolitiken. Vi ska samla in och sprida kunskaper. Vi ska stöda statliga myndigheter i deras arbete och främja utvecklingen av förebyggande insatser. Vi ska även samordna arbetet mot människohandel och i

vissa fall ge bidrag till olika aktiviteter, sade Annika Olsson, chef vid Jämställdhetsmyndighetens analys- och uppföljningsavdelning.