2017, Nyheter 24.03.2017 Paula Mikkola
Styrgruppen för Nordkalottens Gränstjänst diskuterade 2016 årets resultat i sitt möte i Torneå.

Styrgruppsmöte

Vid sitt möte i Torneå nyligen diskuterade styrgruppen för Nordkalottens Gränstjänst 2016 års verksamhetsberättelse.

Ledamöterna  tyckte att antalet kontakter var imponerande, och det visar att gränstjänsten nu fungerar fullt ut.  Antalet kontakter har varit många under hela verksamhetstiden.

 

Flest kontakter med privatpersoner

 

Mer än hälfen av kontakterna kommer från privatpersoner. Det kommer oftast från Finland, men även från Norge och Sverige. Man lyckas för det mesta hitta lösningar på gränshindersproblem genom att ta kontakt med  ansvariga myndigheter i det andra landet. De vanligaste orsakerna till problemen är otydlig information eller okunskap hos en myndighet.

 

Privatpersoner tycker att den nuvarande myndighetsinformationen innebär stora utmaningar. Personer behöver digital ID för att kunna logga in till tjänsterna. Det ID som en person från ett annat land har fått (sk. D-nummer i Norge) ger inte alltid automatiskt tillgång till alla uppgifter eller tjänster hos en myndighet i ett annat land.

 

Dom flesta ärenden hos privatpersoner gäller socialförsäkringar, personbeskattning, gränsarbetarens beskattning, anställningsvillkor eller godkännande av yrkesutbildning i det andra landet. Nordkalottens Gränstjänst hjälper dem att hitta lösningar.

 

Norska investeringar intresserar näringslivet 

 

Antalet kontakter från näringslivet har ökat, speciellt vid Skibotn-kontoret. Det visar att informationen om planerade storinvesteringar i norra Norge uppmärksammas i Sverige och i Finland. Företagen söker information om bl.a. företagsformer, finansiering, näringslivskontakter, beskattning eller rekrytering i det andra landet.

 

Näringslivets gränshinder är prioriterade teman på många håll i år: Nordiska gränshindersaktörernas nätverk  fokuserar på det under 2017, likaså Nordiska rådet.

 

Tjänster till näringslivet är också målsättningen i det utvecklingsprojekt som Nordkalottrådet arbetar med och får  stöd av Interreg-programmet. Under 2017-2019 ska projektet utveckla förmedlingsmetoder som försäkrar att näringslivet får relevant information i rätt tid. 

 

Nya hemsidor före sommaren

 

Nordkalottens Gränstjänst håller på att bygga nya hemsidor som planeras bli färdiga före sommaren. Dom ska innehålla information om gränsöverskridande verksamhet i Norge, Sverige  och Finland när det gäller såväl privatpersoner  som företag.