Nyheter 29.08.2023 Kent Lidman
Ett trettiotal deltagare från över 20 organisationer träffades nyligen för att ta fram konkreta förslag på hur samarbetet över gränserna på Nordkalotten ska utvecklas. Nordkalottrådet och Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge var några av deltagarna. -Det ska ta fram olika former av samarbeten. En del kan bli till projekt och annat kan bli annat av samarbete, sade projektledare Nina Mäki, från Lappia samkommun för utbildning.

Det handlar om Interreg Aurora-projektet DeTo. Det står för Developing Together (Utvecklas tillsammans). Till viss del är det en fortsättning på det stora Interreg-projektet ”Arbeta Tillsammans”. Det projektet avslutades i fjol.

 

Uppföljande möte

Vi har tidigare berättat om De-Tos första möte och workshop i Haparanda i början av sommaren.

Detta andra möte hölls i Luleå och var en uppföljning och vidareutveckling av det som togs upp vid av förra mötet.

Målet med DeTo är att skapa nätverk för god praxis och framtida insatser. Prioriteringen är att ge en bättre och mer hållbar gränsöverskridande styrning.

Gränsöverskridande samarbeten

Det finns många organisationer som arbetar med gränsöverskridande samarbete och har ett stort behov av att kombinera utvecklingsbehov och framtida initiativ för samarbeten.

De två mötena kommer att resultera i en rapport om nätverken för att se vilken typ av samarbetet som kan göras inom olika områden, samt att bygga projekt för ett eller flera vanliga projekt.

De-To leds av Lappia i Kemi-Torneå, Utbildning Nord i Övertorneå och OSAO i Uleåborg. Projektet pågår från 1 mars till sista augusti 2023. Projektbudgeten är på 40 000 euro varav Interreg Aurora står för 26 000 euro.

Samarbetsteman

Vid mötena har man tagit fram åtta olika samarbetsteman:

+ Arbetskraftsbrist/resurser: Inom detta område prioriterade man: Kompetens, vidareutbildning, språkutbildning, positiva och nya utmaningar, rekrytering från andra länder.

+Attraktivitet: Samarbete och nätverkande mellan industrier, samarbeten mellan olika arbetskulturer och bygga förtroenden, gemensam kommunikation och marknadsstrategier

+Utbildning: Harmonisering av yrkeskvalifikationer i utbildning och praktik, utveckla snabb och anpassad utbildning för inflyttande, locka fler studenter till området och öka möjligheterna för praktikverksamhet.

+Språk och kultur: Öka intresset bland ungdomar för regionernas kultur, uppmuntra folk att använda andra språk, språkutbildning, uppmuntra olika affärs-, och multinationella arbetskulturer.

+Nätverk: Samordning mellan affärs-, samhälls-, och utbildningsnätverk-,lära av varandra, framgångsexempel, gränsöverskridande evenemang för nätverkande och kulturförstående.

+Uppkoppling: Nätverkande, samordning, lära känna varandra, sammanföra människor och en gemensam kommunikations-, och marknadsstrategi

+Attityd, förtroende, konkurrens: Fokus på samarbete, bygga upp förtroende mellan länder och olika nivåer, förändra attityden hos studenter och lärare om möjligheter att jobba i ett annat land.

+Lagar och regler: Göra informationen mer lättillgänglig, en guide för att hjälpa till att hitta rätt personer och service, engagemang hos politiker och samhällskontor, samordnat regionalt

beslutsfattande. På den nordiska nivån behövs en harmonisering av olika utbildningssystem och olikheter mellan länderna för att hjälpa studenter.

Konkret samarbete

Utifrån detta kom deltagarna fram till flera olika förslag på konkreta samarbeten. Här några av dem:

* Utveckla plattformar online för information och utbyte

* Regelbinda tematiska morgonmöten online.

* Tematiska ”get-together” möten (Arctic Partenariats)

* Årliga gränsöverskridande Nordkalott-veckor (exempel EU Week of Cities and Regions)

* Inkludera fler parter in i startandet av nya projekt.

* Informationssamarbete över gränserna.

* Gränsöverskridande språkkaféer.

* Studentutbyte

* ”Learning by doing” när det gäller språkinlärning.

* Informations och kulturevenemang.

* Samarbete mellan olika nordkalottorganisationer, utbildningar, universitet, arbetsförmedlingar m fl

* Besöka varandras organisationer.

* Lokalt folk till folk-samarbete och kultursamarbete.

Kent Lidman