Nyheter 11.11.2022 Paula Mikkola
-Jag är besviken på hur EU hittills agerat i Arktis. Vi har vår stora chans att utveckla samarbetet i Arktis under första halvåret nästa år, när Sverige är ordförandeland i EU. Det sade Jari Vilén, ambassadör vid det finska utrikesministeriet, när han medverkade vid Gränsregionalt Forum 20220.

Jari Vilén framhöll att världen håller på att förändras totalt efter det ryska angreppet på Ukraina i februari i år.

-Vi lever i en totalt föränderlig värld. Vad vi än tycker om Ryssland så måste vi förhålla oss till landet. Finland har en lång landsgräns mot Ryssland. Även om vårt samarbete med Ryssland upphört så kommer vi i fortsättningen att behöva samarbeta med Ryssland när det gäller till exempel tull, polis och en del andra myndigheter. Så någon form av kontakt med Ryssland måste vi ha, sade han.

Ryssland uteslutits

Efter Rysslands anfall mot Ukraina har Ryssland uteslutits ur Barentssamarbetet, ur Arktiska rådet och andra samarbeten på Nordkalotten. Ryssland har själva också valt att lämna Östersjösamarbetet.

-Strukturerna i samarbetet finns kvar även om de politiska målen är annorlunda. Det betyder till exempel att Barentssamarbetet nu är ett helt nordiskt samarbete. I Arktiska rådet finns ju även USA och Kanada med, men Norden dominerar även där, liksom i Östersjösamarbetet, sade Jari Vilén.

Natogräns

Det svenska och finländska kommande medlemskapet i Nato kommer att knyta de nordiska länderna närmare varandra.

-Då blir Finland också en direkt Nato-gräns mot Ryssland och det kommer att innebära nya utmaningar. Bebyggd landsbygd är en del av säkerheten. Vi måste fortsätta att bo och jobba i trakterna längs gränsen, sade Jari Vilén.

Besviken på EU

För några år sedan antog EU en strategi för Arktis.

-Men sedan har inget hänt. EU:s intresse för Arktis är mycket lågt. Det gör mig besviken. EU:s intresse ligger mer söderut än i den nordliga dimensionen. Numera har Nato och USA ett större intresse för Arktis än EU, sade Jari Vilén.

Hoppas på Sverige

Han hoppas nu på den nya svenska regeringen och på att Sverige är ordförandeland i EU första halvåret 2023.

-Sverige har nu en chans att lyfta fram samarbetet i Arktis och även Östersjösamarbetet på EU:s agenda. Det är nu som vi kan utveckla dessa samarbeten, sade Jari Vilén.

Klimatfrågan

Han framhöll att även klimatfrågorna är viktiga att lyfta fram.

-Klimatfrågan är viktig oavsett Ryssland och kriget. Vi måste fortsätta att arbeta med den frågan på andra sidan den ryska gränsen, sade Jari Vilén.

Kent Lidman