Nyheter 30.03.2022 Paula Mikkola
-Med Nordperspektiv vill vi skapa en levande dialog mellan människor och beslutsfattare, säger Emelie Dahlström-Ravn, programansvarig vid Föreningen Norden

 ”Nordperspektiv- en dröminsamling” arrangeras med anknytning till årets Nordkalottkonferens i Boden (se separat artikel).

Syftet är att samla in människors idéer och drömmar om det framtida livet i Norden och främst då norra Norden.

-Vi vill testa och utforska nya former för politiskt deltagande och inkludering i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Vi efterlyser drömmar och idéer i olika former som sedan överlämnas till beslutsfattare, makthavare, politiker och företagare i regionen, säger Emelie Dahlström-Ravn.

Teckningar och musik

Nordperspektiv vill få in bilder, teckningar, hantverk, fotografier, musik, sång, modeller eller texter som visar människors uppfattningar om det goda livet i ett framtida Norden. Det gäller främst norra Norden.

-Men vi vill inte begränsa vilka som kan skicka in till bara Nordkalotten, utan alla i Sverige, Norge och Finland är välkomna med sina bidrag, säger Emelie Dahlström-Ravn.

Gränsöverskridande dialog

Insamlingen arrangeras i samarbete mellan Föreningarna Norden i Sverige, Norge och Finland. Man vill få till stånd en gränsöverskridande dialog om innebörden av det goda livet i norr.

-Vi vill inkludera olika perspektiv och skapa dialoger över gränserna. Med sjunkande medlemstal i politiska partier och samhällsorganisationer är det angeläget att utveckla formerna för människornas involvering i samhällsutvecklingen, säger Emelie Dahlström-Ravn.

Nordisk jury

Insamlingen pågår mellan 1 mars och 30 april. Människornas perspektiv på framtiden i norr kommer att samlas in på en digital plattform. Vem som helst kan delta i de två kategorierna, dröm och idé. En nordisk jury med representanter från alla samhällssektorer kommer att plocka fram dom teman och perspektiv som är särskilt viktiga och bör uppmärksammas.

Nordkalottkonferensen

Resultatet kommer att presenteras och diskuterats vid Nordkalottkonferensen i Boden.

-Juryn kommer att ta upp olika teman också i det inskickade. Vi kommer att diskutera det på Nordkalottkonferensen och även föra resultatet vidare till olika beslutsfattare i regionerna och i ett nordiskt perspektiv, säger Emelie Dahlström-Ravn.

Webbadressen till insamlingen är  www.norden.se/nordperspektiv

Kent Lidman