2021, Nyheter 18.03.2021 Paula Mikkola
Insatsområde ett i EU:s och Interreg Auroras tematiska prioriteringar är ett ”smartare Europa”. -Det handlar om innovationer, digitalisering, ekonomisk övergång och stöd till små och medelstora företag, sade Ian Jawahir, koordinator för Interreg Nord vid Troms och Finnmarks fylke, när han presenterade insatsområdet vid webbseminariet för Interreg Aurora.

Inom detta insatsområde har Interreg Aurora valt att prioritera satsningar som förstärker forskning och innovationer för att öka användandet av avancerad teknologi, samt stärka tillväxten och kompetensutveckling hos små och medelstora företag.  

Samarbete och teknologiöverföring

-Det handlar till exempel om att få ett utökat samarbete mellan dom små och medelstora företagen och den högre utbildningen när det gäller forskning och utveckling. Det handlar om samarbete mellan olika forskningscentra och att överföra den nya teknologin mellan dom och små och medelstora företagen, sade Ian Jawahir.

 

Nätverk och e-hälsa

Då det gäller tillväxt och kompetensutveckling hos dom små och medelstora företagen handlar det om att satsa på internationalisering, stödja innovationsutveckling och bygga upp affärsnätverk.

-Här är digitalisering och hållbarhet viktigt. Ett exempel är att satsa på e-hälsa, sade Ian Jawahir.

Hjärnflytt

Professor Rasmus Gjedssö Bertelsen vid UiT, Arktiska universitetet i Tromsö, tog upp frågan om att utbildad och kompetent personal flyttar från området efter utbildningen.

-Det gäller att skilja mellan hjärnflytt, att folk flyttar för gott, och hjärncirkulation, att man flyttar tillfälligt för att återkomma senare med sin kompetens och sina idéer. Det gäller att få tillbaka den senare kategorin och ge dom jobb i regionen, sade han.

Stödja små företag

-Det är viktigt att stödja små och medelstora företag och koppla ihop deras verksamhet med den högre utbildningen, sade Nils Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten.

-Vi har stöttat över 200 små och medelstora företagen i vårt arbete inom Botnia-Atlantica- programmet och lärt mycket av det. Vi ska vara rädda om dom nätverk dom byggt upp och stödja dom att koppla ihop sin verksamhet med större företag på den internationella marknaden, sade Åsa Fällman vid Umeå kommun.

Bioteknik

-Vi behöver etablera starka program i bioteknik, medicin, elektronik och fysik för att bygga upp kompetens inom bioteknik och stödja små och medelstora företag, samt utveckla gemensamma samarbetsorganisationer mellan Finland, Sverige och Norge, sade Seppo Vainio, Oulu universitet.

-Vi vill mycket gärna se innovativa lösningar för e-hälsa och e-sjukvård som kan skötas på distans. Remote rehabilitering efter covid-pandemin är mycket intressant, sade Andreas Lundqvist vid Center för landsbygdsmedicin i Storuman.