Nyheter 15.06.2022 Paula Mikkola
184 gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan 2014-2020. Det är resultatet av Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica. -Interreg är viktigt för att stärka samarbetet inom många områden i norr och även en del av att stärka samarbetet i hela Europa, sade Iiris Mäntyranta, projektdirektör vid Interreg Nord när hon tillsammans med Jenny Bergkvist, programdirektör vid Interreg Botnia-Atlantica presenterade resultatet av de två interregprogrammen vid en gemensam konferens i Skellefteå.

På konferensen deltog omkring 250 personer från Sverige, Norge och Finland. Det var både en avslutning av de tidigare två interregprogrammen, och en start för nya Interreg Aurora som ska gälla åren 2021-2027 (mer om detta i annan artikel). Där har de två tidigare programområdena slagits samman till ett gemensamt programområde.

Startade 1995

Av de 184 gränsöverskridande samarbetsprojekten gällde 118 Interreg Nord och 66 Interreg Botnia-Atlantica. Den totala budgeten för de båda programmen har legat på 112 miljoner euro, inräknat EU-medel, norsk finansiering och nationell medfinansiering. Programmen har byggt upp ett gränsöverskridande samarbete, skapat innovativa resurser och stärkt små och medelstora företag.

De första Interregprogrammen i norra Sverige, Finland, Norge och Sapmi startade 1995.

-Sedan dessa har programmen genomfört många projekt som skapat långsiktig samverkan mellan många aktörer i programområdena, säger Iiris Mäntyranta och Jenny Bergkvist.

Corona påverkat

Coronapandemin har påverkat projektens genomförande.

-Corona har påverkat gränssamarbetet mycket, bland annat genom många inställda fysiska möten. Programområdet är stort så normalt sett är det mycket resande, sade Jenny Bergkvist.

-Jag kommer ihåg en gång när vi skulle ha möte i Kirkenes. Det var på vintern. Först åkte vi bil i nio timmar för att komma till mötet. Sedan hade vi möte 5-6 timmar och sen åkte vi bil tillbaka i nio timmar. Det är ett exempel som visar hur stort vårt programområde är, sade Iiris Mäntyranta.

Samiska projekt

Flera projekt som genomförts gäller det samiska språket.

-Språket är centralt i den samiska kulturen och de samiska projekten kommer nu att fortsätta i det nya Aurora-programmet, sade Iiris Mäntyranta.

Interregprogrammen har också stärkt turismen i området.

-Det gäller bland annat turismen i Höga kusten som är ett mycket viktigt besöksområde även ur ett europeiskt perspektiv, sade Jenny Bergkvist.

Universitetssamarbete

Iiris Mäntyranta framhöll också att samarbetet mellan universiteten i norr är viktigt.

-Det finns mycket forskning där man kan utbyta erfarenheter och samarbeta. Liksom att kompetensbristen är stor i hela programområdet så det behövs mer utbildning för att komma tillrätta med det, sade hon.

Det är också viktigt att få med de unga i olika gränsöverskridande samarbetsprojekt.

-Det finns många positiva erfarenheter av samarbete mellan unga i Haparanda och Torneå-området, säger Iiris Mäntyranta.

-Samarbete är viktigt i våra tre länder. Vi har många likheter men också många skillnader som vi måste ha respekt för, sade Jenny Bergkvist.

Elflyg

Flera som deltagit i olika interregprojekt deltog vid konferensen. Ett är projektet att utveckla elflyg Kvarken-området.

-Jag tror helt och fullt på att vi kommer att ha elflyg i Kvarken inom fem år, sade Mathias Lindström, direktör vid Kvarkenrådet EGTC.

Andra projekt var att stärka det samiska språket, att ordna vandringsleder från Norge till Finlands högsta berg Halti, att utveckla spelindustrin i Kvarkenområdet, att hjälpa små och medelstora företag att bli bättre på information, att utveckla turismen i Arktis, i Kvarken och Höga kusten.

Kent Lidman