2020, Nyheter 18.09.2020 Paula Mikkola
Antalet kontakter med Nordkalottens gränstjänst har ökat med 440 procent vid kontoret i Torneå och  250  procent vid kontoret i Skibotn på grund av corona-pandemin, jämfört med motsvarande tid i fjol. -Från den 15 mars fram till den 7 september, har vi haft 1360 aktiviteter av olika slag. Motsvarande tid i fjol var det 374 aktiviteter, säger Päivi Koivupalo, vid Nordkalottens gränstjänst i Torneå.

Det är Nordkalottrådet som är ansvarig för Nordkalottens gränstjänst. Vid kontoret i Torneå arbetar man främst med gränshinder mellan Sverige och Finland, medan kontoret i Skibotn mest tar upp gränsfrågor som rör Norge mot Finland och Sverige.

Mest privatpersoner

Av gränshindersfrågorna i Torneå är det 391 kontakter som berör privatpersoner och 147 gäller företag.

-I fjol hade vi 113 kontakter med privatpersoner och 34 kontakter med företag under motsvarande tid, säger Päivi Koivupalo.

Grundlagsskyddat

Vad frågar man då om?

-Då det gäller privatpersoner handlar dom flesta frågorna naturligtvis om hur man kommer över gränsen. Då gränsstängningarna genomfördes i mars så glömde den finska regeringen att informera om att alla finska medborgare enligt grundlagens paragraf 9 har rätt att lämna landet och komma tillbaka. Det var många privatpersoner då som trodde att om man åker ur landet får man inte komma tillbaka och det är alltså helt fel. Det var fullständig kaos då och ingen visste någonting om vad som gällde, säger Päivi Koivupalo.

Arbetspendlingen fri

Då det gäller företagen är dom vanligaste frågorna hur arbetskraften som pendlar över gränsen mellan Sverige och Finland påverkas.

-Då det gäller arbetspendlingen har den hela tiden varit fri bara man har ett intyg från sin arbetsgivare. Det är även tillåtet att åka över gränsen i Tornedalen om man har fastigheter, släktingar eller andra nära anhöriga i Finland. Då rekommenderas egen karantän och att man naturligtvis följer hygienreglerna och reglerna om social distans, säger Päivi Koivupalo.

 

Delar av kommuner

Reglerna i Tornedalen gäller delar av kommunerna vid gränsen.

-Det gäller områdena längs vägarna i Finland och Sverige som går bredvid Torneälven. Däremot är det en tolkningsfråga hur mycket det gäller på andra sidan vägarna som inte ligger mot älven. Istället för att gälla delar av gränskommunerna, så borde det gälla hela gränskommunerna, säger Päivi Koivupalo.

Det är också en del oklarheter när det gäller arbetspendling för entreprenörer och tillfälligt anställda i Finland.

-Det har bland annat gjort att gruvan i Kittilä slutat ta in svensk personal som ska åka över gränsen, säger Päivi Koivupalo.

Tappade kunder

Innan coronapandemin så åkte många över gränsen och handlade eller köpte tjänster.

-Det gick ned drastiskt efter gränsstängningarna. Många företag förlorade nästan alla sina kunder. En frisör i Kolari tappade till exempel 90 procent av sin omsättning eftersom dom flesta kunder var svenskar. Det drabbade också många handlare och affärer i till exempel Haparanda och Torneå där man ju är van att åka över gränsen fritt. Ett annat exempel är snuset som inte går att köpa i Finland. Då kunde man få betala 150 euro för en snusstock i Finland på svarta marknaden, säger Päivi Koivupalo.

Enkätundersökning

Nordkalottens gränstjänst gjorde tillsammans med dom övriga nordiska gränstjänsterna och Nordiska ministerrådets Gränshinderråd i våras en enkätundersökning om hur dom olika nationella strategierna i kampen mot Covid 19 i dom nordiska länderna påverkat dom boende i gränsområdena som till exempel Tornedalen. Totalt svarade 1669 personer på enkäten. Den visade stora problem då det gäller gränspendling, skatter, otydlig information, kulturutbyte, gränshandel, socialt liv och familjerelationer över gränserna.

Stora problem

Av dom som svarat uppger över 82 procent att man haft stora problem med att träffa sina familjer i ett annat nordiskt land. Nästan 59 procent att gränskontrollerna varit ett stort problem. Det är också en förvirring om vilket lands restriktioner man ska rätta sig efter.

– Det är tydligt att dom olika nationella strategierna har varit negativt för dom boende i Tornedalen och skapat nya gränshinder. Jag hoppas detta kan bli en tankeställare och att resultaten ledet till en tätare dialog och samsyn mellan dom nordiska länderna framöver, säger Päivi Koivupalo.

250 procent

Då det gäller gränsen mellan Norge och Finland har ökningen i antalet kontakter som sagt var varit 250 procent.

-En femtedel av dessa är från olika myndigheter, kommuner och annan offentlig verksamhet, säger Riitta Leinonen vid Nordkalottens gränstjänst i Skibotn.

Krävs e-id

Många av dom som hör av sig jobbar på en sida gränsen och bor på den andra sidan.

-Alla offentliga kontor i Norge har ju varit stängda och det har ställt till stora problem. Då har försäkringskassan, skattekontoret, NAV och andra hänvisat till att man ska kontakta dom digitalt. Då krävs det ett e-id och det kan man bara få genom ett personligt besök på skattekontoret i Norge, och det var ju omöjligt när alla offentliga kontor var stängda, säger Riitta Leinonen.

Karantän vid delad vårdnad

Dom vanligaste frågorna för företag och arbetstagare handlar bland annat om skattefrågor, permitteringar, försäkringsfrågor och dagpenning. Då det gäller privatpersoner handlar det också mycket om hur man ska besöka släktingar över gränserna.

-Vi har till exempel barn med delad vårdnad som har en förälder i Norge och en annan i Finland. Under en tid behövdes det 14 dagars karantän för att barnen skulle kunna besöka den andre föräldern, säger Riitta Leinonen.

Logistikproblem

Gränsstängningarna skapade också stora logistikproblem.

-Många från Finland och andra delar av Norge åker genom Sverige när dom ska till norra Norge. Då gränsen till Sverige stängdes fick dom ta långa omvägar. Det blev både dyrt och arbetsamt, sade Riitta Leinonen