2020, Nyheter 02.11.2020 Paula Mikkola
Godkännande, validering av olika yrkesutbildningar i ett annat land har länge varit ett gränshinder på Nordkalotten. Nu ska Utbildning Nord i Övertorneå genomföra ett pilotprojekt i samarbete med Gränshinderrådet. -Vi ska kartlägga valideringen inom byggbranschen och komma med förslag på lösningar. För oss är det viktigt att det finns en fri rörlighet på arbetsmarknaden inom Norden, säger Leif Lahti, direktör vid Utbildning Nord.

Utbildning Nord är också en av huvuddeltagarna i Interregprojektet  ”Arbeta tillsammans”, ett gränsöverskridande finskt-svensk projekt för att öka medvetenheten hos aktörerna på arbetsmarknaden om möjligheter till arbetsrörlighet över gränserna. Mer om detta i andra artiklar

Skjuter på firande

Utbildning Nord är Nordens enda samnordiska yrkesskola. Den startade 1970 på initiativ av Nordkalottrådets föregångare under Nordiska ministerrådet, så som vi har berättat i separat artikel.

-Vi hade lagt upp ett omfattande program under 2020 för att fira våra 50 år. Tyvärr kom coronan emellan, så vi har fått skjuta på mycket till senare i höst eller början av nästa år beroende på hur coronan utvecklas, säger Leif Lahti.

30-tal yrkeskurser

I dagsläget har Utbildning Nord ett trettiotal yrkesutbildningskurser. Det är allt från Sveriges enda skomakarutbildning till vård, IT och fordonsmekaniker. Skolan har 285 elever och ett 70-anställda och är därmed den näst största arbetsgivaren i Övertorneå kommun. Skolans måtto är ”learning by doing”; verksamheten bygger på praktiskt lärande och det finns ingen rent teoretisk utbildning.

-Vi har en löpande intagning och varje år strömmar det genom cirka 400 elever här. Kurserna varierar också mycket i längd, säger Leif Lahti.

Elbilar och solceller

Leif Lahti framhåller att man hela tiden söker efter nya yrkesutbildningar som ligger i tiden.

-Vi planerar just nu för en fordonsutbildning för elbilar. Det är ju något som kommer mer. Det kräver ett ökat samarbete mellan våra el-, och fordonsutbildningar. En annan kommande utbildning är solcellsmontörer. Trots coronan så tror vi att turismen kommer att växa framöver. Vi har tidigare haft en turismutbildning som vi lagt ned, men jag tror den återkommer i framtiden, säger Leif Lahti.

Han tror också på mer digitaliserad distansutbildning.

-Under coronapandemin har vi sett att distansutbildningen kan ge oss nya möjligheter. Jag tror att den kommer att bli vanligare även efter att pandemin är över, säger Leif Lahti

Validering av yrkesutbildning

Godkännande, validering, av yrkesutbildning i olika länder, har under många år varit ett problem på Nordkalotten. Det är också en fråga som Nordkalottrådet, Nordkalottens Gränstjänst och Utbildning Nord jobbat mycket med och försökt lösa.

-När Utbildning Nord startade för femtio år sen hade man gemensamma läroplaner för utbildningarna som var godkända i alla deltagande länder. Fortfarande är de ganska lika i Sverige och Finland. Men i Norge är det mer byråkrati och krav för att få en yrkesutbildning godkänd. Det handlar till exempel om krav på lärlingstid inom yrken som elektriker, säger Leif Lahti.

Pilotprojekt

Det är en del av detta problem som Utbildning Nord och Gränshinderrådet nu försökt lösa med sitt gemensamma pilotprojekt.

-Pilotprojektet gäller som sagt var i första hand yrken inom byggbranschen. Det är viktigt för oss med en fri rörlighet på den nordiska arbetsmarknaden. Dom förslag till åtgärder vi kommer fram till ska också sedan kunna överföras till andra branscher, berättar Leif Lahti.

Gränshinderrådet ligger direkt under dom nordiska samarbetsministrarna och Nordiska ministerrådet.