2019, Nyheter 18.04.2019 Paula Mikkola
-Bättre polissamarbete över gränserna på Nordkalotten och ett ökat vårdsamarbete. Det var några av dom förslag som kom fram vid gruppdiskussionerna på dialogmötet för gränskommunerna i Karasjok. Ett 25-tal deltagare från sex gränskommuner mellan Norge och Finland diskuterade då möjliga samarbetsformer på Nordkalotten.

Frågorna var bland annat hur man får ett bättre mellankommunalt samarbete över gränserna, hur och på vilka områden det samarbetet fungerar, samt vilka utmaningar det finns när de gäller kommunalt samarbete över gränserna på Nordkalotten. Det handlade mest om samarbete inom vård, utbildning och arbetsmarknad.

Många förslag

Här är några av dom förslag som kom fram i gruppdiskussionerna:

-gemensamma kurser för anställda inom kommunerna

-nya system för informationsutbyte och kommunikation

-bättre information över gränserna i samiska frågor

-en gemensam mötesarena för gränskommunerna

-samarbete om rekryteringar

-samarbete inom skola och omsorg

– gemensamma insatser vid akuta händelser

-samarbete inom brandkår och räddningstjänst

-gemensamma satsningar på turism

-matturism över gränserna

-gemensam arktisk jordbruksutbildning

-samarbete inom rennäringen när renar går över gränserna

-möta demografiska och kulturella utmaningar

-gemensam komptenspool över gränserna.

Nordkalottrådet ska undersöka på vilket sätt det kan bistå gränskommunerna att arbeta vidare med dessa frågor.