2021, Nyheter 30.04.2021 Paula Mikkola
-Det har varit ett år med många aktiviteter för Nordkalottrådet trots pandemin, konstaterade generalsekreterare Paula Mikkola när hon presenterade rådets verksamhetsberättelse för 2020.

Corona-pandemin har dock begränsat Nordkalottrådets möjligheter att ha fysiska möten. Rådet har haft två digitala möten, medan beredningsgruppen, som är rådets verkställande ledning, haft hela 11 webb-möten under 2020.

Det har rått enighet i Nordkalottrådet att göra verksamheten mer politiskt relevant genom en översyn av strukturen och att prioritera fokusområden. Det handlar om att rådet väljer ut några få kärnområden som har stor betydelse för det geografiska området och det nordiska samarbetet, samt att tydliggöra Nordkalottrådets verksamhet i förhållande till andra organisationer med liknande intressen och geografiska områden.

 

Nytt samarbetsprogram

Nordiska ministerrådet har under 2020 tagit fram ett nytt samarbetsprogram för regional utveckling och planläggning 2021-2024. Det utgår från den nordiska visionen 2030 om ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden och att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

-Det har direkt påverkat Nordkalottrådets arbete. Bland annat ska 75 procent av Nordkalottrådets framtida projektstöd användas till aktiviteter inom dessa områden, Paula Mikkola sade.

Nordkalottrådet har under året medverkat i den nordiska temagruppen ”Hållbar landsbygdsutveckling”. Det arbetet handlar om att öka kännedomen och kompetensen kring landsbygdsfrågor och påverka politikerna samt skapa verktyg för beslutsfattande inom detta område. Gruppen har bland annat gjort analyser och publikationer. Mer om temagruppens arbete finns på följande adress:

Rural development | Nordregio

Projektstöd

Nordkalottrådet har under 2020 tagit emot åtta ansökningar om projektstöd och beviljat samtliga. Men ett projekt har dragits tillbaka på grund av pandemin.

-Många aktiviteter har blivit framskjutna på grund av pandemin och projekten har fått förlängda genomförandetider, sade Paula Mikkola.

Inom insatsområdet ”demografisk utmaning och kompetensförsörjning” har Nordkalottrådet beviljat stöd till Interreg-projektet Sami Musikhkkaakademija som ska utveckla en professionell samisk musikutbildning med fokus på ungdomar och vuxna på Nordkalotten som vill utveckla sin kompetens i traditionell och modern samisk musik.

Nordkalottrådet deltar i Interreg-projektet Arbeta tillsammans som pågår 2020-2022. Det handlar om att öka arbetskraftens rörlighet över gränserna på Nordkalotten och förbättra kompetensbristen (mer om det i tidigare artiklar på Nordkalottrådets hemsida).

-En intressant sak är att intresset för att lära sig svenska bland arbetssökande i Finland har ökat. Det är nu många finska ungdomar som vill lära sig svenska, sade Paula Mikkola.

Integration och jämställdhet

Ett annat projekt som fått stöd är Human migration in the Cap of North. Det har Arktiska centret vid Lapplands universitet i Rovaniemi genomfört tillsammans med UArctic-nätverket. Man har granskat hur olika arktiska länder arbetar med immigrations-, och integrationsfrågor.

Projektet Understanding gender equality among care givers in the Nordic countries handlar om jämställdheten inom äldrevården och att bygga ett kompetensnätverk för jämställdhetsfrågor. Är kvinnomajoriteten i vårdyrkena en orsak till relativt låga löner?

Samarbete för hållbar utveckling

Då det gäller miljösamarbetet hade Nordkalottens miljöråd planerat genomföra projekten Invasiva och främmande arter på Nordkalotten och Avfallshantering och cirkulär ekonomi på Nordkalotten under 2020, men de har också blivit framskjutna till 2021. Vi har berättat om Nordkalottens miljöråd i tidigare artiklar på denna hemsida.

Nordkalottrådet delfinansierar Interreg-projektet Folkverkstan, om ska öka kunskaper i möjligheter med återvinning och att repararea själva. Det är ett samarbetsprojekt med Föreningen Norden i Norrbotten och Pohjola-Norden som syftar till hållbarhet och cirkulär ekonomi på invånarnas nivå. Se tidigare reportage på denna sida.

Samiskt samarbete

Inom insatsområdet ”Erfarenhetsutbyte och identitet” har Nordkalottrådet engagerat sig i flera projekt. Det gäller Interreg-projektet Aktene 2017-2020 som arbetat för en förstärkning av det sydsamiska samhället Storuman-Helgeland och utvecklat ett samarbete mellan samerna i Tärna och Hattfjeldal.

Nordkalottrådet har beviljat bidrag till Sameungdomskonferensen 2020 och till Grenseoverskridende vandringsleder som är en förstudie för att utveckla en mellannordisk vandringsled tillsammans med Föreningen Laponia världsarvsområde.

-Sameungdomskonferensen och vandringsledsprojektet är framflyttade till i år på grund av coronapandemin, sade Paula Mikkola.

50 nyhetsartiklar

Då det gäller kommunikation och information har 50 nyhetsartiklar publicerats på Nordkalottrådets hemsida och en del även på Nordkalottrådets facebook-konto. De framhåller inte bara Nordkalottrådets verksamhet utan också andra aktuella frågor som är gemensamma för samarbetsområdet.