Nyheter 11.09.2023 Kent Lidman
-Interreg Aurora är det nyaste av EU:s omkring 120 gränsöverskridande program och det enda som har en särskild samisk del. Det berättade Iiris Mäntyranta, ansvarig för programmet vid länsstyrelsen i Norrbotten, när hon medverkade vi DeTo:s möte i Luleå.

DeTo är ett av de projekt som fått stöd av Interreg Aurora.

-Målet för Interreg Aurora är att stödja och uppmuntra gränsöverskridande samarbete och därmed också stärka sammanhållningen, hållbarheten och attraktiviteten för programområdet med hjälp av social inkludering, digitalisering och grön omställning, berättade Iiris Mäntyranta.

Stort programområde

Interreg Auroras programtid är 2021–2027 och programmet har en allmän del och en samisk del. Programområdet i båda fallen sträcker sig från nordligaste Norge över stora delar norra Sverige, Norge och Finland.

-Det är det största området bland alla EU:s interregprogram, säger Iiris Mäntyranta.

Fyra prioriterade områden

Interreg Aurora arbetar inom fyra prioriterade områden.

De är:

– Ett smartare Europa – smart och hållbar tillväxt

– Ett grönare Europa – grön och hållbar övergång

– Ett mer socialt Europa – utbildning, kultur och hållbar turism

– Ett bättre integrerat Europa – bättre, mer hållbart gränsöverskridande samarbete.

Gränslöst samarbete

Inom de fyra prioriterade områdena finns särskilda målsättningar.

-Prio-område 1 har vi kallat ”Stora idéer känner inga gränser”. Och där handlar det om smart specialisering, forskning och utveckling i den ena målsättningen, och kompetensutveckling av små och medelstora företag inom den andra målsättningen, säger Iiris Mäntyranta.

Motsvarande finns inom de andra prioriterade områdena. Prio-område 2 kallas ”Klimatförändringen har inga gränser”, område 3 ”Kompetens känner inga gränser”, och område   ”Motivationen känner inga gränser”.

Budget på 165 miljoner euro

Budgeten för Interreg Aurora är på 165 miljoner euro, men kommer att höjas till 205 miljoner euro när två nya regioner blir medlemmar i programmet.

-Den största delen, 38 procent, är avsedd för prio-område 1. Prio-område 2 har 30 procent av budgeten, medan prio 3 har 24 procent och prio 4 är den minsta delen med 8 procent av budgeten, säger Iiris Mäntyranta.

Olika projekttyper

Interreg Aurora innehåller olika projekttyper (småskaliga eller egentliga projekt) och det påverkar hur stor del av ett projekt man kan få pengar till.

-Då det gäller projektekonomi kan Interreg Aurora bidra med 65 procent för svenska och finska partners och med 50 procent för norska partners. Skillnaden beror på att Norge inte är med i EU, säger Iiris Mäntyranta och fortsätter.

-Det måste vara relevanta projekt med ett gränsöverskridande partnerskap mellan två och fler länder. Fokus ska ligga på det gränsöverskridande samarbetet, säger hon.

50 projekt

Totalt handlar det nu om 50 projekt som får stöd av Interreg Aurora.

-Tjugotvå av dem gäller prio-område 1, nio gäller prio-område 2, tolv prio-område 3 och sju prio-område 4. Förutom det tillkommer att antal småskaliga projekt, berättar Iiris Mäntyranta.

Kent Lidman