Nyheter 30.09.2022 Paula Mikkola
-Gränstjänsten har en mycket viktig roll för identiteten i norr och att främja mobilitet över landsgränserna. Jag följer noga frågan om finansieringen av gränstjänstens verksamhet, men kan inte lova mer just nu. Det sade Anne Beathe Tvinnereim (SP), norsk minister för nordiskt samarbete, när hon invigningstalade vid Framtidsforumet-Det levande Nordkalotten i Tromsö.

Forumet hade samlat ett hundratal deltagare från hela Norden och arrangerades av Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge (tidigare Nordkalottens Gränstjänst), i samarbete med Nordkalottrådet, Nordiska ministerrådet, Troms och Finnmarks fylkeskommun samt Storfjords kommun.

Själv gränsbo

Framtidsforumet firade att Gränstjänstens kontor i Skibotn nu funnits i tio år. Som vi rapporterat om tidigare firades 10 årsjubileet för kontoret i HaparandaTorneå i Helsingfors i november i fjol.

Anne Beathe Tvinnereim framhöll att hon själv är uppvuxen i Halden, ett annat norskt-svenskt gränsområde, och att hon förstår hur det är att leva vid gränsen.

-För oss gränsbor ska gränserna inte finnas. Därför blev det fel under pandemin när gränserna återuppstod. Nu måste vi samarbeta och ta beslut om att minska och ta bort gränshindren. I det arbetet är Gränstjänstens verksamhet viktig, sade hon.

Ukrainakriget stärker samarbetet

Anne Beathe Tvinnereim anser att kriget i Ukraina har gjort samarbetet på Nordkalotten än viktigare.

-Vi har Nordkalottrådet, Barentsrådet och Arktiska rådet. Norge är ordförande i Arktiska rådet nästa år och vi måste fortsätta och utöka samarbetet mellan grannländerna i norr, och stärka den gröna konkurrensen och omställningen. Att Sverige och Finland nu också blir med i Nato stärker ytterligare samarbetet i norr och den nordiska visionen att vara världens mest hållbara och integrerade region är 2030, sade hon.

Minska gränshinder

Hon framhöll att Gränshinderrådet som de nordiska statsministrarna grundade 2014 har arbetat systematiskt med att ta bort och minska nordiska gränshinder.

-Det kan gälla frågor som pensioner, bank-Id,, och folkregistrering. Jag vill också framhålla hur viktigt det är att stärka samiska rättigheter över gränserna och då har vi ett bra samarbete med sametingen och Samerådet i de nordiska länderna. Det handlar om gränslös mobilitet över landsgränserna för alla här uppe i norr, sade Anne Beathe Tvinnereim.

Ovärderlig verksamhet

Thomas Blomqvist (SFP), finsk minister för nordiskt samarbete, deltog via videolänk på mötet. Även han berömde Gränstjänstens verksamhet.

­-Gränstjänstens verksamhet är ovärderlig. De tar hand om gränshinder och försöker hitta nordiska lösningar. Det skapar möjligheter för ekonomiskt samarbete över gränserna och tar vara på det gränslösa samarbetet på Nordkalotten, sade han.

Gröna omställningen

Han framhöll att Nordkalotten är mycket viktigt i den gröna omställningen.

-Här byggs batterifabriker och det finns mycket råvara som behövs för den gröna omställningen. Vi har stora gemensamma utmaningar men även många möjligheter. Vi ska ta vara på det gränslösa samarbetet på Nordkalotten, sade Thomas Blomqvist, och även han framhöll hur viktigt den nordiska visionen 2030 är för samarbetet i norr.

Fullt av möjligheter

Ronald Waernes, fylkesråd i Troms och Finnmarks fylkeskommun, pekade ut Nordkalotten som ett område fullt av möjligheter.

-Vi på fylkeskommunen anser att Gränstjänstens arbete är nödvändigt bland annat för att vi ska lyckas med den gröna omställningen. Vi behöver ha ett flexibelt samarbete över gränserna, inte minst när det gäller att rekrytera personal till hela Nordkalotten, sade han.

Stora investeringar

Det krävs stora investeringar i norr i den gröna omställningen.

-Alla behöver samarbeta och vi behöver utbyta information mellan länderna både lokalt, regionalt och inom näringslivet. I det arbetet måste vi minska alla gränshinder, sade Ronald Waernes.

Kent Lidman