Nyheter 28.11.2019 Paula Mikkola
-Vi löser allt fler gränshinder. I fjol löste vi 14 gränshinder. Det mesta under dom senaste fem-sex åren. Det sade Claes Håkansson, Nordiska ministerrådet, när han medverkade vid Nordkalottens gränstjänsts seminarium ”Myndighetsinformation och gränsöverskridande företagsverksamhet” i Haparanda

Han började med att konstatera att Norden är den femte största ekonomin i Europa och den elfte största i världen.

-Om vi räknar ihop dom nordiska länderna är vi 26 miljoner invånare och har en BNP på 8800 miljarder kronor. Vi är världens mest fredliga och demokratiska länder och har världens två mest lyckliga befolkning, sade Claes Håkansson.

 

Ska minska gränshinder

Gränshinderrådet är den högsta politiska sammanslutning som arbetar med att minska dom nordiska gränshindren. Gränshinderrådet bildades 2014 efter en gemensam deklaration av Nordens statsministrar. Rådet har åtta nationella medlemmar från dom fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Dessutom sitter Nordiska ministerrådets generalsekreterare i med, samt en representant för Nordiska rådet.

-Varje ledamot i Gränshinderrådet ska själva komma med förslag på 3-5 gränshinder man vill prioritera. Rådet arbetar för att ta bort redan existerade gränshinder, att förebygga så att nya hinder inte uppstår, samt öka och effektivisera informationsinsatserna om gränshinder, sade Claes Håkansson.

 Många hinder lösta

2014 löste man två gränshinder för att 2015 lösa elva gränshinder, sedan 8 gränshinder 2016, 6 gränshinder 2017 och alltså 14 gränshinder i fjol.

-Till vår hjälp har vi också gränshinderdatabasen som regelbundet uppdateras, med nya gränshinder och lösningar på gränshindren, sade Claes Håkansson.

 Gränshinder i Finland

Kimmo Sasi från Finland sitter med i Gränshinderrådet.

-Nordkalottens gränstjänst och Info Norden är viktiga för oss för att få reda på existerande gränshinder. Sedan man har definierat problemet så söker man efter olika lösningar. Det gäller att hitta kärnan i problemet och vi använder oss av bland annat av gränshinderdatabasen, berättade han.

 Ny lagstiftning

Efter att ha prioriterat ett gränshinder kontaktar man också Pohjola-Norden och kontaknätverket för gränshinderspersoner hos dom viktigaste myndigheterna.

-Resultat kan sedan bli en ny lagstiftning eller nya myndighetsanvisningar och praxis. Vi rapporterar sedan allt detta i Gränshinderrådet, sade Kimmo Sasi.

Han berättade om några aktuella fall av gränshinder. Det gäller bland annat rätt till arbetslöshetsersättning i Sverige efter permittering och/eller uppsägning från ett arbete i Finland.

 Ett annat är utbetalning av sociala förmåner då man tvivlar på vilket land som har betalningsansvaret.

-Fler aktuella fall är värdetransporter över gränsen bland annat vid Haparanda/Torneå, tull och depositionsavgifter vid varuöverförsel, information om dödsfall mellan folkbokföringsmyndigheterna, olika byggbestämmelser, yrkeskvalifikationer, digitala verktyg och gemensam statistik, sade Kimmo Sasi.