Nyheter 31.05.2019 Paula Mikkola
-Det gränsregionala samarbetet är mycket viktigt för oss, både med Sverige och Finland. Det sade June Berg-Solland, vid Futurum AS, Narviks närings-, och utvecklingssällskap, när hon medverkade vid Nordkalottens gränstjänst näringsvägledningsprojekts seminarium i Narvik.

Temat för seminariet var ”Gränslöst näringsliv”, med dagstemat ”Narviksregionen-gränslös handel och näring i över 100 år”.

-Narviksregionen har 100 år av samarbete över gränserna och vi satsar på ett gränslöst näringsliv och har haft många samarbetsprojekt under åren. Mycket har varit knutet till järnvägen, sade June Berg-Sollund.

Större Narviksregion

I den pågående kommunreformen i Norge ska Tysfjord, Ballangen, Tjeldsund och Evenes slås samman med Narvik och göra området till en stötte region.

-Futurum är drivande för den regionala tillväxten och ska medverka till att antalet arbetsplatser och befolkningen ökar i Narvik och hela regionen. Vi ska verka i hela regionen och inte bara i Narvik, sade June Berg-Sollund.

Futurum är nära knutet till Narviks kommun och kan därmed få kommunala regionala pengar för utvecklingen av näringslovet.

-Det är en stor fördel. Något sådant har vi till exempel inte i Finland, säger Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare.

Ny teknologi och grön växling

Futurum jobbar enligt den strategiska näringsplanen för Ofoten 2018-2021. I den prioriteras satsningar inom ny teknologi och innovation, grön växling, digitalisering och kompetens.

Man satsar huvudsakligen inom följande områden: Transport, logistik, resande, försvaret, besöksnäringen, blåa näringar samt kraft och förnybar energi.

-Digitaliseringen är viktig i alla tre länder på Nordkalotten. Vi tänker grönt och satsar på gröna och blå näringar. Kompetensutvecklingen är viktig och Narviks universitet har ett väl utvecklat samarbeta med Luleå tekniska universitet, sade June Berg-Sollund.

Växande transportknutpunkt

Då det gäller transport och logistik ska Narvik vara den största och snabbaste växande transportknutpunkten i Nordnorge.

-Vi ska inte bara frakta malm på Ofotenbanan. 60 procent av allt gods på järnväg i Norge transporteras via Narvik och 70 procent av alla dagligvaror norr om Saltfjellet kommer via Ofotenbanan. Vi behöver ett utvecklat gränsregionalt samarbete med Sverige och Finland då det gäller transporterna. Vi kämpar för en bättre kapacitet på järnvägen, sade June Berg-Sollund.

Tydliga samarbeten

Narvik satsar också på ett utveckla transporterna på vägar som E6 och E 10, dom isfria hamnarna och den regionala flygplatsen som har en av Norges längsta landningsbanor.

-Vi har interregprojekt på gång mellan Narvik, Kiruna och Gällivare. Vi vill ha tydliga samarbeten över gränserna och där är Gällivare mycket tydligt, medan Kiruna för närvarande är mer otydligt, sade June Berg-Sollund.

Utveckling i försvaret

Då det gäller försvaret så satsar man där på investeringar i försvarsanläggningar, ökade driftsmöjligheter och underleverantörer till försvaret.

-Försvaret är inne i en ny utveckling med ny teknologi, nya material och inköp av försvarsutrustningar, sade June Berg-Sollund.

Besöksnäringen viktig

Besöksnäringen är mycket viktig för Narviksområdet. Här arbetar man bland annat med en utveckling av Narviksfjället, chartertåg, Arctic Railway på Ofotenbanan, Narvik som ett bärkraftigt och hållbart resemål samt handel och kultur.

-Här är det viktigt om samarbete och koordinering av besöksnäringen i hela regionen, sade June Berg-Sollund.

Blåa näringar

Dom blåa näringarna är mycket viktiga för Narvik. Här handlar det bland annat om en marin kartläggning och samarbete inom Ofotens regionråd, transport-, och logistikprojekt för sjömatsnäringen i norr, samarbete och nätverk för leverantörer och fiskeindustrin samt att utveckla havsbruksteknologin.

-Dom blåa näringarna är som en vitamininjektion samhället. Vi satsar på ny teknologi och grönare lösningar, sade June Berg-Sollund.

Smarta energilösningar

Inom området Kraft och förnybar energi satsar Narvik på att utvinna mer kraft som är förnybar, på hydrogenprojekt och på smarta energilösningar.

-Vi har aktiva kraftproducenter i regionen och oförlöst energi som kan utvinnas. Här handlar det också om att bygga upp smarta strategier och digitalisering, jobba smart och tänka smart är vår utgångspunkt. Vi har däremot inga oljefyndigheter inom vårt område, så olja och petroleum är inget vi jobbar med, sade June Berg-Sollund.