2016, Nyheter 27.11.2016 Paula Mikkola
NHO kompetensbarometer visar att 52 procent av företagen har ett otäckt kompetensbehov på Nordkalotten.

Det finns ett stort behov av kompetent personal på Nordkalotten.  52 procent av företagen har ett otäckt kompetensbehov. Det visar den kompentensbarometer som Näringslivets huvudorganisation (NHO) i Norge gjort.

frantzen

-Många arbetsgivare tycker att det bästa sättet att täcka kompetensbehovet är kurser på arbetsplatsen, säger Geir Frantzen, seniorrådgivare vid Forskningsparken i Narvik.

 

Geir Frantzen berättade om projektet ”Norpå – harmonisering av yrkeskunskaper på Nordkalotten”. Han presenterade resultatet av en surveyundersökning med 1000 företag på Nordkalotten.

Undersökningen gjordes i samarbete mellan Kunskapsparken i Narvik, Utbildning Nord, och Narviks vidaregående skola. Projektet ville kartlägga

  • olikheter i utbildningssystemen,
  • skillnader i fackkunskaper och certifiering av fackkunskaper,
  • hur lärlingssystemet fungerar och vilka begränsningar det finns för att få lärlingsplatser över gränserna,
  • möjligheter att starta verksamheter med en partner i ett annat land.

 

Arbetskraftsbehov

 

Undersökningen kartlade också behovet av arbetskraft på Nordkalotten fram till 2020.

-78 procent av dom som svarade på undersökningen säger att dom har behov av ny arbetskraft i sina företag, sade Geir Frantzen.

Största behovet finns i kontor, försäljning och kundservice.

-30 procent av dom som svarade har behov inom detta område, sade Frantzen.

Därefter kommer behov andra yrkesfackkunskaper, bygg och anläggning, hälsa och omsorg, teknik och industriell produktion, elektriker samt restaurang och matindustri.

Arbetskraftsbehov inte bara inom bygg och vård utan även kontor, försäljning, service, teknik och industri. 

Behov av lärlingsplatser

 

Många av företagen har också behov av lärlingsplatser.

-66 procent av dom som svarade säger sig ha behov av lärlingsplatser, 48 procent kunde själva tänka sig att ta emot lärlingar från ett annat nordiskt land på sin arbetsplats. Mest i Sverige och minst i Norge, sade Geir Frantzen.

 

Då det gäller jobb i annat nordiskt land var det 16 procent som kan tänka sig det.

-Men 70 procent kunde inte tänka sig jobba i ett annat land, sade Geir Frantzen.

 

Otäckta kompetensbehov

 

NHO:s komptensbarometer visade som sagt att många vill ha utbildning på arbetsplatsen.

-77 procent av företagen har behov av att utbilda sina anställda. Flest i Norge och minst i Finland, sade Geir Frantzen.

Kompetensbarometern visade också att vid nyanställningar är yrkeskunskap, praktisk erfarenhet och språkkunskaper viktigare än internationell erfarenhet.