Nyheter 17.03.2022 Paula Mikkola
-Det blir stora kostnader för oss om vi inte kan ta itu med klimatkrisen. Vi måste utveckla handel och industri. Förutsättningen för att vi ska klara det är samarbete och alla länder här uppe i Nord tjänar på ett ökat samarbete och öppna gränser. Det sade Kai Eide, f d norsk NATO-ambassadör, när han medverkade vid Kirkeneskonferensen under programpunkten ”Värdet av öppna gränser” Foto:Wikipedia

Arne O Holm, redaktör för High North News, är orolig för hur samarbetsorganisationen Arctic Council ska överleva Ukraina-krisen. Ryssland är en av de åtta medlemsstaterna i Arctic Council.

-Det är ett högt spel på politisk nivå, sade han.

 

Svår situation

Mikko Kärnä, finsk parlamentariker, anser att Ukraina-krisen försätter det arktiska samarbetet i en svår situation.

-Vi måste fortsätta dialogen. Efter pandemin har vi sett det som viktigt att öppna gränserna. Ytterligare en gränsstängning skapar problem för samarbetet, sade han.

Öppna gränser

Lars Peder Nordbakken, Civita, framhöll också att det ur ekonomisk synvinkel är viktigt med öppna gränser.

-Som ekonom behöver vi en öppen värld för att utveckla handel, industri och innovationer. Stängda gränser får en negativ påverkan, och nu vet vi inte hur det utvecklas med anledning av Ukraina-krisen. Ekonomiska sanktioner brukar inte fungera. Se till exempel USA:s sanktioner mot Kuba. Däremot fungerade sanktionerna när det gällde att störta apartheidsystemet i Sydafrika, sade han.

Viktigt område

Michael Mann, EU:s arktiska ambassadör, framhöll att Arktis är ett viktigt område för EU och hela världen.

-Arktis är en viktig del av den gröna omställningen. Det tar lång tid att ersätta olja med fossilfria bränslen. Vi kan behöva mer gas under den omställningstiden, sade han.

Kopplar bort Ryssland

Arne O Holm undrar vad som händer med gastillgången om man kopplar bort Ryssland från det internationella samarbetet.

-Man ska vara försiktig med att koppla bort Ryssland från det internationella finansiella systemet och att frysa fortsättningen på Nordstream 2. Vad händer då med gastillgången i Europa, undrade han.

Forskningssamarbete

Dag Rune Olsen, rektor vid Norges Arktiska universitet i Tromsö framhöll att forskning och utbildning kräver öppna gränser.

-Vi samarbetar med universiteten i Arktis, varav flera i Ryssland. Samarbetet har vuxit mycket under dom senaste 5-10 åren och det kräver öppna gränser. Annars blir samarbetet svårt. Vi samarbetar med forskning inom många olika områden i Arktis. Det gäller till exempel geologi, språk, fysik, biologi och mycket annat. Politiska beslut om gränsstängningar får negativa konsekvenser för vårt samarbete, sade han.

Polarforskning

Även inom polarforskningen i Arktis är det viktigt med öppna gränser.

-Vår forskning är mycket inriktad på hur klimatförändringen påverkar Arktis. Vi har nyligen firat 30 år av samarbete i Barents hav mellan Norge och Ryssland. Vi är mycket glada för det samarbetet. I vår värld finns inga nationsgränser. Här rör sig människor och djur över gränserna, sade Ellen Öseth, assisterande direktör vid det norska Polarinstitutet.

Isbjörnar och havsfåglar

Polarinstitutet har bland annat pågående forskningsprojekt om hur klimatförändringen påverkar isbjörnarnas vandringar i Arktis och hur havsfåglar påverkas av det allt varmare klimatet.

-I takt med att is-områdena i Arktis minskar söker sig isbjörnarna nya vägar. Klimatomställningen påverkar också havsfåglarna när dom söker sin föda. Allt detta sker gränslöst i Arktis och då måste vi samarbeta med Ryssland, som har stora områden av Arktis, sade Ellen Öseth.

Kent Lidman