2017, Nyheter 22.12.2017 Paula Mikkola
Genom att samarbeta över gränserna kan kommuner och regioner i Norden och i Europa åstadkomma gränsöverskridande problemlösnignar.

 

-Det gränsöverskridande samarbetet står allt högre på dagordningen. Det är viktigt både ur nationell och regional nivå. Men det är viktigt även på den globala nivån. Det sade Grete Ellingsen, statssekreterare vid det norska Kommunal-, och moderniseringsdepartementet, när hon öppningstalade vid Nordkalottrådets 50-årsjubileum i Vadsö.

Ett femtiotal åhörare hade sökt sig till fylketingssalen i Vadsö till Nordkalottrådets jubileumskonferens. Många från media var även på plats, och NRK rapporterade om jubileet i sina kvällsändningar.

Samarbete viktigt

Grete Ellingsen framhöll att den arktiska kompetens som finns på Nordkalotten är mycket viktig.

-Nordkalottrådet och dom regionala nordiska gränskommittéerna är mycket viktiga för det nordiska samarbetet. Dom har kunskaper om sina områden och dom utvecklar samarbete över gränserna. Det nya regionalpolitiska samarbetsprogrammet ger dom lokala och regionala aktörerna stora möjligheter till påverkan. Det är viktigt att skapa regionala nätverk över dom nordiska gränserna, sade Grete Ellingsen

Hon framhöll även vikten av ett bra samiskt gränsöverskridande samarbete utifrån den nordiska samekonventionen.

Ta bort gränshinder

Ragnhild Vassvik(ap) fylkesrådsordförande i Finnmark framhöll i sitt invigningstal att ett av Nordkalottrådets viktigaste uppgifter att ta bort gränshinder.

-Nordkalottrådet har en viktigt del i det europeiska samarbetet genom att ge kommuner och regioner ett bättre samarbete över gränserna. Nordkalottrådet bidrar till gränsöverskridande problemlösningar, sade hon.

Efter Berlinmurens fall och starten på Barentssamarbetet 1993 öppnades nya möjligheter på Nordkalotten.

-Interreg kom till 1995 och det ökade stadigt intresset för vårt område. Nordkalotten och Arktis är i dag på allas läppar. Nordkalottrådet har till stor del bidragit till den utvecklingen och jobbar nu aktivt för att öka intresset för Nordkalotten hos människor och företag. Genom ett mer systematiskt arbete kan vi fortsätta att föra samarbetet framåt. Ta bort gränshinder och kartlägga kompetenser, sade Ragnhild Vassvik. 

Mångkulturell stad

Hans-Jacob Bönå, ordförande i Vadsö kommun, är tacksam för att Nordkalottrådets 50-årsjubileum hålls i hans kommun.

-Vadsö är en mycket mångkulturell kommun. Vi bombades bort under andra världskriget, men har nu byggt upp en modern stad. Nordkalotten är ett av dom vackraste områdena på vår planet. Vadsö är en internationell stad, med kulturer från hela världen. Nordkalottrådet är en viktig samarbetsorganisation som bidrar till den positiva utvecklingen på Nordkalotten, sade han.