2019, Nyheter 25.02.2019 Paula Mikkola
-Det är politikerna som ger förutsättningarna för att öka jämställdheten, men det är inte lösningen på allt. Det är vi utanför som måste genomföra det. Det sade Eva Nordmark, ordförande i TCO Sverige och bördig från Luleå, när hon medverkade vid Forum Jämställdhet i Luleå.

Tillsammans med Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Maria Arnholm, tidigare jämställdhetsminister(L) och författaren Anna-Lena Lodenius, medverkade Eva Nordmark under programpunkten ”Jämställdhet i det nya politiska landskapet”.

Utgångspunkten var den nya svenska regeringens mittenpolitik och högerpopulistiska partiers framgångar i Sverige och ute i Europa. Det handlar om hur jämställdhetsreformer påverkas av detta, till exempel särbeskattning, pappamånader i föräldraförsäkringen, RUT-avdrag och förbud mot sexköp. Vad händer då med feminismen?

Tuffare prioriteringar

Lena Wängnerud menade att det blir tuffare prioriteringar för politikerna.

-Det leder till mer politiska debatter, sade hon.

Maria Arnholm såg positivt på den politik som den nya svenska regeringen lade fram i regeringsförklaringen.

-Det är en mittenpolitik som står mot den högerpolitik som Sverigedemokraterna vill föra. Den grundläggande synen i regeringens politik är bra för jämställdheten, sade hon.

Liten valfråga

Anna-Lena Lodenius framhöll att jämställdhetsfrågorna inte fick så stort utrymme i den svenska valdebatten.

-Det var först mot slutet av valrörelse som frågorna fick större aktualitet. Kvinnliga Sverigedemokrater demonstrerade mot feminism och partiet vill till exempel ta bort pappamånaden i föräldraförsäkringen och återinföra sambeskattning. Det skulle ha varit ett stort bakslag jämställdheten om det blivit verklighet. Det finns många liknande konservativa strömningar i Europa, sade hon.

Viktigt med yttre tryck

Eva Nordmark ser att det nu finns goda möjligheter att driva på jämställdhetsarbetet.

-Det måste finnas ett yttre tryck mot politikerna därför är vi som står utanför dom politiska partierna allt viktigare och vi har ett stort ansvar att driva jämställdhetsfrågorna, sade hon.

-Jag tror inte att jämställdhetpolitiken på det nationella planet kommer att förändras så mycket med den nuvarande regeringen. Däremot kan det bli större skillnader i kommunerna beroende på vilka parter som sitter vid makten, sade Lena Wängnerud.

Helhetsperspektiv

Eva Nordmark framhöll att man måste se jämställdhetsfrågorna i ett helhetsperspektiv.

-Det är viktig att se på människornas upplevelse av hur jämställdheten ska fungera. Det handlar om att skapa ekonomisk jämställdhet och rätt förutsättningar för jämställdhet i arbetslivet, sade hon.

Göteborgs universitet har under många år gjort opinionsundersökningar om olika politiska sakfrågor som till exempel kravet på 6 timmars arbetsdag.

-Det har länge varit en fråga som många kvinnor vill ha genomfört Men det är nu en död fråga hos dom politiska parterna. Då det gäller RUT-avdragen anser en del att det överför kvinnans jobb i hemmet till andra betalda kvinnor som gör jobbet, sade Lena Wängnerud.

-RUT-avdragen ger många kvinnor, inte minst invandrade, arbete, sade Maria Arnholm.

Mycket att göra

Eva Nordmark framhöll att det finns mycket att göra för en bättre jämställdhet i arbetslivet.

-Vi lever i ett mycket bra land. Men jämställdheten måste utvecklas mer. Det gäller inom föräldraförsäkringen, att utjämna löneskillnader och pensioner och kvinnors karriärmöjligheter, sade hon.