2020, Nyheter 16.11.2020 Paula Mikkola
-Den gränsöverskridande rörligheten är speciellt viktig i norr, där man sedan tidernas begynnelse samarbetat över gränserna. Det sade Thomas Blomqvist (SFP), minister för nordisk samarbete och jämställdhet i Finland, då han medverkade vid nätkonferensen ”Academic North Summit”.

Han framhöll att Coronapandemin varit och är en stor utmaning för det nordiska samarbetet.

-Pandemin har skadat det nordiska samarbetet. Vi har ju till och med gränskontroller mellan Sverige och Finland. Men vi har också lärt oss hur mycket vi behöver den fria gränsöverskridande rörligheten. Vi måste gå tillbaka till den fria rörligheten och handeln över gränserna så fort det bara är möjligt, sade Thomas Blomqvist.

Blomqvist, Thomas r

Överens i Norden

Han har varit i kontakt med Sveriges nordiska samarbetsminister Anna Hallberg (S) och diskuterat frågan och dom problem som pandemin orsakat i bland annat i Tornedalen.

-Jag och mina nordiska kollegor är överens om att det nordiska samarbetet, som funnits i decennier kräver en fri rörlighet över gränserna i vardagen. Det finns många som arbetar i ett nordiskt land och bor i ett annat. Vår målsättning är att Norden ska vara världens mest integrerade region år 2030, sade Thomas Blomqvist.

Digitalisering viktig

Han framhöll hur viktigt digitaliseringen är i det nordiska samarbetet.

-Vi antog en digitaliseringsplan mellan dom nordiska länderna och dom baltiska länderna 2017.  Att fullfölja den är viktigt för det gränsöverskridande samarbetet mellan våra länder, sade Thomas Blomqvist.

Finland ordförande

Nästa år kommer Finland att ta över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

-Vi kommer då att arbeta aktivt för att ta bort gränshinder och lära oss av den oväntade läxan vi fått av pandemin. Vi kommer att ha tre prioriteringar i det arbetet. En utvecklad nordisk region, en kompetent nordisk region och en socialt hållbar nordisk region, sade Thomas Blomqvist.

Gränsöverskridande projekt

Utifrån dessa prioriteringar kommer Finland att arbeta med olika gränsöverskridande projekt.

-Det handlar om att återställa den gränsöverskridande rörlighet som pandemin skadat. Vi kommer att ge forskare i uppgift att utreda hur Covid-19 påverkat Norden och rörligheten över gränserna. Vi kommer att arbeta vidare med digitaliseringsplanen som en del av gränsöverskridande samarbetet, sade Thomas Blomqvist.

Fri rörlighet grunden

Anna Hallberg (S), svensk utrikeshandelsminister och Norden-minister var även hon mycket tydlig med att det är viktigt att återställa det pandemin skadat då det gäller fri rörlighet över gränserna.

-Fri rörlighet är grund för både EU-samarbetet och det nordiska samarbetet. Över 65 000 människor i Norden pendlar nästan dagligen till jobb eller för att besöka varandra i ett annat nordiskt land. Vi har haft stora utmaningar under pandemin som påverkat det nordiska samarbetet för många år framåt. Men vi måste agera snabbt och försöka lösa dom gränshinder som uppstått och hindra att vi får nya gränshinder, sade Anna Hallberg.

Dialog viktig

Hon framhöll vikten av dialog mellan dom nordiska länderna.

-Vi måste ha dialog både mellan våra länder, med näringslivet och facket och andra för att få till stånd en fri nordisk arbetsmarknad utan gränshinder. Alla vinner på öppna nordiska gränser. Vårt fokus nu i Norden måste vara på det arbetet, sade Anna Hallberg.

Hon framhöll även vikten av samarbete mellan dom nordiska universiteten.

-Det samarbetet är viktigare än någonsin nu, inte minst här uppe i norr, sade Anna Hallberg.