2020, Nyheter 14.12.2020 Paula Mikkola
Alla regioner och fylken på Nordkalotten har drabbats hårt av den pågående corona-pandemin, men det finns ljustecken i mörkret. Det framkom när ledamöterna i Nordkalottrådet berättade om läget i sina respektive områden under rådets höstmöte. -Norrbotten har landets lägsta arbetslöshet, men besöksnäringen har drabbats hårt av corona-pandemin, sade Linda Frohm (M), regionråd i Norrbotten.

Lappland har tappat alla sina internationella turister.

-Den internationella turismen har avstannat och det kommer att fortsätta så under julen och vintersäsongen nästa år. Det har slagit mycket hårt mot turistföretagen, och det kommer att ta två till tre år innan näringen återhämtat sig. Det drabbar Lappland ekonomiskt, sade Mika Riipi, Lapplands förbund.

Uppåt för basindustrin

Däremot har det gått bättre för stora basindustrier som specialstålverket Outokumpu i Torneå.

-Dom har inte märkt någon nedgång på den globala marknaden, nästan tvärtom, sade Mika Riipi.

Digitalisering viktig

Trots pandemin har dock vissa områden i Lappland märkt av en viss inflyttning.

-Det beror på digitaliseringen att man nu i större utsträckning nu än tidigare kan jobba hemifrån. Då väljer en del att flytta till mindre orter. Därför har vi nu fokus på bredbandsutbyggnaden. Vi satsar även en utbyggd järnväg i Lappland och kopplingen till Sverige via Haparanda, sade Mika Riipi.

Samråd stad-by

I Nordlands fylke satsar man på interkommunala råd.

-Tanken är samråd mellan städer och byar, mellan centralt och perifert. Det gäller att få en överordnad bild av regionen och ta tillvara dom samarbetseffekter som finns. Det gynnar tillväxten. Därför ska fylkeskommunen och kommunerna teckna ett regiontillväxtavtal, säger Linda Helén Haukland, vid Nordlands fylkeskommun.

Corona-pandemin har ökat kompetensbristen i Nordland.

-Många företag behöver en viss kompetens, som kommit till oss från andra länder. Nu har dom som kommer tvingats sitta i karantän och det har gjort att kompetensbristen blivit ännu större, sade Linda Helén Haukland.

Fullt på Lofoten

Vissa delar av turistnäringen har haft en nedgång på grund av pandemin och reserestriktioner. Men för Lofoten och Helgeland har det varit tvärtom.

-Dom har fått många nya norska gäster från södra delarna av landet och det har varit fullt. Vi har nu ett projekt på Lofoten, kallat dom gröna öarna, där vi har ett nollperspektiv för transporter, mat och aktiviteter, så att det inte ska påverka miljön, sade Linda Helén Haukland.

Satsar på forskning och kultur

Nordlands fylkeskommun vill också ha mer forskning till universitetet.

-Bara 3 till 5 procent av dom norska forskningsmedlen går till vårt universitet.  Det är alldeles för lite och därför satsar vi nu på fler forskningsprojekt, sade Linda Helén Haukland.

Hon berättar att Bodö ska vara Europas kulturhuvudstad 2024.

-Det är första gången en stad ovan polcirkeln är kulturhuvudstad. Det är bra för hela Nordkalotten och ger oss möjligheter att sätta fokus på vår nordliga kultur, sade Linda Helén Haukland.

Fylkessammanslagning

I Troms fylke är den stora frågan sammanslagningen med Finnmarks fylke, som genomförts nyligen. Det har gjort Troms-Finnmark till ett mycket större fylke.

Corona-pandemin har drabbat fylket på många sätt, främst dom små företagen.

-Det finns en stor oro att många av dom små företag som nu har det svårt, kommer att köpas upp av större nationella företag som inte bryr sig så mycket om den lokala marknaden, sade Björn Inge Mo, Troms och Finnmarks fylkeskommun.

Troms-Finnmark har inte haft en sådan utbredd corona-smitta.

-Bara 1,6 procent av dom vi testat har varit positiva för Covid-19, sade Björn Inge Mo.

Stor omställning

I Norrbotten har regionen genomgått en stor och omfattande omställning för att minska kostnaderna med tio procent.

-Vi genomlyser hela verksamhet för att göra den mer effektiv och hitta nya sätt att arbeta. Mitt i detta arbete drabbades vi också av corona-pandemin. Det var hårt i våras och lite bättre under sommaren. Men nu ökar smittan snabbt igen. Upp till tio procent av dom som testats är positiva, säger Linda Frohm.

Låg arbetslöshet

Norrbotten har Sveriges lägsta arbetslöshet och liksom Nordland kompetensbrist inom vissa områden.

-Vi satsar bland annat på en pilotanläggning för grön vätgas som väcker intresse. Det händer också mycket inom mineralområdet som är positivt, sade Linda Frohm.

Corona-pandemin har gjort att besöksnäringen och handeln drabbats av problem.

-Om pandemin fortsätter länge får dom stora problem att klara sig. Regionen har också drabbats av ekonomiska problem inom kollektivtrafiken. Bussar och tåg går nästan tomma, sade Linda Frohm.

Digitala språnget

Susanne Friberg vid Norrbottens länsstyrelse berättar om satsningen på det digitala språnget.

-Vi har blivit mycket bättre på digitalt användande. Det ger oss enorma utvecklingsmöjligheter och fler kan jobba hemifrån. Bredbandsutbyggnaden på landsbygden är dock inte tillräckligt bra, sade hon.

Susanne Friberg framhöll att basindustrierna i Norrbotten går bra medan besöksnäringen har drabbats hårt av corona-pandemin.

-Det är främst små företag och enskilda firmor som drabbats hårt och behöver stöd, sade Susanne Friberg.